En ny version av Last.fm finns tillgänglig, uppdatera sajten så att allt fortsätter att fungera ok.

Juridiska villkor

Här hittar du en samling av olika juridiska riktlinjer och villkor som används på Last.fm samt riktlinjerna för communityn. Till största delen är dessa skrivna så som du skulle förvänta dig; auktoritativa toner spetsade med seriositet och lukten av gamla möbler. Många har dock en mänskligt läsbar version av innehållet i början och om du vill ha fler detaljer ta dig en närmare titt.

Användarvillkor

Detta är villkoren du godkänner genom att använda sajten inklusive det vi anser vara "godkänd användning".

De fullständiga användarvillkoren finns tillgängliga på engelska medan sammanfattningen finns tillgänglig på engelska, tyska, spanska, franska, italienska, japanska, polska, portugisiska, ryska, svenska, turkiska och kinesiska.

Sekretesspolicy

Detta är ganska detaljerad användarinformation och börjar med en sammanfattning som täcker de viktigaste huvudpunkterna.

De fullständiga sekretessvillkoren finns tillgängliga på engelska medan sammanfattningen finns tillgänglig på engelska, tyska, spanska, franska, italienska, japanska, polska, portugisiska, ryska, svenska, turkiska och kinesiska.

Policy om kakor

Detta beskriver i detalj hur vi använder kakor på Last.fm. Den fullständiga policyn om kakor finns tillgänglig på engelska.

Riktlinjer för communityn

Last.fm har en ganska öppen och respektfull community och vi vill att den förblir det. Våra riktlinjer för communityn förklarar tydligt vad vi anser vara oacceptabelt beteende.

Tillgängliga på engelska, tyska, spanska, franska, italienska, japanska, polska, portugisiska, ryska, svenska, turkiska och kinesiska.

Abonnemangsvillkor

Detta är villkoren abonnenterna godkänner när de köper och använder sitt Last.fm-abonnemang.

Endast tillgängligt på engelska.

Användarvillkor för Music Manager

Artister och skivbolag som använder Music Manager godkänner dessa villkor. Dessa styr låtarna och informationen som får laddas upp via Music Manager och börjar med en sammanfattning i enkla termer som täcker huvudpunkterna i vad användare av Music Manager bör beakta.

Endast tillgängligt på engelska.

API-användarvillkor

Detta är villkoren du godkänner när du använder vår API för icke-kommersiella syften. De börjar med en sammanfattning över huvudpunkterna.

Endast tillgängligt på engelska.

API Calls