En ny version av Last.fm finns tillgänglig, uppdatera sajten så att allt fortsätter att fungera ok.

Supportfrågor

Besök vår hjälpsektion för dina supportfrågor. Glöm inte alla kolla våra FAQ och hjälpforumen där du kan få hjälp med dina frågor.

Allmänna verksamhetsfrågor

För allmänna verksamhetsfrågor e-posta office@last.fm
Observera: Skicka inte supportfrågor här då de inte kommer att besvaras.

Postadress

Last.fm Limited
The Warehouse, The Bower
207-211 Old Street
London, UK
EC1V 9NR

Företagsnummer: 4569646
Registrerad i: England & Wales
Principal Office: Last.fm Limited, The Warehouse, The Bower, 207-211 Old Street, London EC1V 9NR, Storbritannien
Registrerat kontor: Last.fm Limited, Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AF, Storbritannien
Momsregistreringsnummer: 830 2738 46

API Calls