Reproduzindo via Spotify Reproduzindo via YouTube
Saltar para vídeo do YouTube

Carregando o player...

Scrobble do Spotify?

Conecte a conta do Spotify à conta da Last.fm e faça o scrobble de tudo o que você ouve, seja em qualquer app para Spotify, dispositivo ou plataforma.

Conectar ao Spotify

Descartar

Existe uma nova versão disponível da Last.fm, sendo assim, para manter tudo funcionando perfeitamente, recarregue o site.

Biografia

http://cantigasdaterra.gal/arquivo/
Proxecto virtual
http://patrimoniomusicalgalego.blogspot.com.es/2011/05/cantigas-da-terra-fotos.html

O Arquivo de Cántigas da Terra custodia un dos fondos máis completos da súa clase, abranguendo importantes coleccións de partituras, obras de teatro, instrumentos, escenografías, programas de man e variada documentación de persoeiros vencellados ao Coro.
Canto ás partituras, custódiase un importante patrimonio de música cantada en galego, tanto popular como culta, recompilada e producida ao longo de máis dun século polos máis célebres compositores galegos. Entre elas o ben coñecido “Quer que lle quer” con brillante harmonización do primeiro director Mauricio Farto, unha colección de cantos populares celosamente manuscritos polo mestre Adolfo Anta e composicións doutros autores destacados como Adalid, Montes, Veiga, Chané, Baldomir, Garaizábal, Fernández Amor ou Rodrigo de Santiago.
Na arte dramática destacan obras de teatro das prumas máis sinaladas da cultura galega do primeiro terzo do século XX, en grande medida vencelladas ás Irmandades da Fala. Creacións de Carré Alvarellos, Lugrís Freire, Vilar Ponte, Xaime Quintanilla, Marcelino Mesquita… Ademais cómpre mencionar as importantes coleccións de escenografías de Camilo Díaz Baliño e Iglesia de Souza, entre outros.
Dúas zanfonas centenarias, unha que pertenceu ao pai dos Coros Galegos Perfecto Feijóo e outra ao crego Saturnino Cuíñas, presiden a colección de instrumentos. Séguenlle uns punteiros construídos hai un século polo Tintoreiro do Orzán e outro moi posiblemente por Manuel Villanueva, coleccións de gaitas de Basilio Carril e Xosé L. Bao e até un harmonio co que o mestre Farto compuxo as súas obras.
O arquivo naceu canda a propia entidade, froito do seu promotor e primeiro arquiveiro-bibliotecario Xerardo Roque Lagüela. Trátase dun ente vivo que cada ano recibe ducias de achegas, proporciona materia de estudo a investigadores e amosa ao público en xeral unha realidade viva a través dos espectáculos e actividades do Coro.
Para consultas e información sobre os nosos fondos pódeste dirixir a: arquivo@cantigasdaterra.com

Editar esta wiki

Não quer ver anúncios? Assine agora

API Calls