Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Ne Qaldı - Lyrics

Yığdım bu dünyanın malın-dövlətin
Yığdım bu dünyanın malın-dövlətin
Əllini aşırdın, yüzə nə qaldı
Əllini aşırdın, yüzə nə qaldı
Ayağ getdi, əl gətirdi, diş yedi
Ayağ getdi, əl gətirdi, diş yedi
Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı
Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı
Nə qaldı, nə qaldı?
Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı
Nə qaldı, nə qaldı?
Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı
Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı

Ölüm haqdır çıxmaq olmaz əmirdən
Ölüm haqdır çıxmaq olmaz əmirdən
İpək tora halqa salma dəmirdən
Aydı, gündü gəlib keçir ömürdən
Aydı, gündü gəlib keçir ömürdən
Tələsirik, görən yaz'a nə qaldı?
Tələsirik, görən yaz'a nə qaldı?
Nə qaldı, nə qaldı?
Tələsirik, görən yaz'a nə qaldı?
Nə qaldı, nə qaldı?
Tələsirik, görən yaz'a nə qaldı?
Tələsirik, görən yaz'a nə qaldı?

Ay həzarat gəlin sizə söyləyim
Ay həzarat gəlin sizə söyləyim
Axdı eynim yaşı çay oldu getdi aman
Nə ağa, nə nökər, nə bəy, nə paşa
Hamsı bir-birinə tay oldu getdi
Aman aman ay aman
Kimi ay qadana siyah tel düzəlt
Kimi ay qadana siyah tel düzəlir
Kimi ayrığ altdan gözlərin süzər
Aman aman ay aman aman
Hey kimi yeyib-içib sallanıb gəzər
Kimi yeyib-içib sallanıb gəzər
Kiminin axırı vay oldu, vay oldu getdi
Balalı balam ay balam
Balalı balam ay balam
Ceyran balam ay balam
Ceyran balam ay balam
Ay ay ay ay ay ay
Aşıq Alı dərdi canda saxlar aman
Aşıq Alı dərdi canda saxlar aman
Bağrım başın, çalım çarpaz
Dağlar aman
Gecə-gündüz nalə çəkib ağlaram
Gecə-gündüz nalə çəkib ağlaram
Gecə-gündüz nalə çəkib ağlar aman
Heyif gözlərimə, heyif gözlərimə
Zay oldu getdi aman aman aman...

Havaya baxıram hava məxşuşdu
Havaya baxıram hava məxşuşdu
Gəzdiyim oylağlar yadıma düşdü
Gəzdiyim oylağlar yadıma düşdü
Bir gün eşirdəsiz halında köçdü
Bir gün eşirdəsiz halında köçdü
Sındı telli sazı təza nə qaldı?
Sındı telli sazı təza nə qaldı?
Nə qaldı, kimə qaldı
Sındı telli sazı təza nə qaldı?
Ay nə qaldı, kimə qaldı
Sındı telli sazı təza nə qaldı?

Similar Artists

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls