A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Biography

De Vogelbescherming Nederland is een Nederlandse vereniging ter bescherming van vogels en hun leefgebied. De vereniging werd in 1899 opgericht als de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels (de naam werd in 1994 gemoderniseerd) en had in 2006 ongeveer 130.000 leden.

Aanleiding tot de oprichting was verontwaardiging over het gebruik van vogels en hun veren als versiering op dameshoeden, maar al snel breidde de vereniging haar werkterrein uit; het geven van voorlichting over vogels (met name de bestrijding van misvattingen over de schade die vogels zouden aanrichten) en bestrijding van de vogeljacht werden belangrijke doelstellingen. Ook het verkrijgen van wettelijke bescherming voor bedreigde vogelsoorten kwam op de agenda. Later in de 20e eeuw verschoof de aandacht deels naar de bescherming van het leefgebied van bedreigde vogelsoorten. De vereniging geeft een blad uit (Vogels, oorspronkelijk De Lepelaar) en heeft een winkel in Zeist, waar ook het verenigingsbureau is gevestigd. Sinds 1994 is de Vogelbescherming Nederland opgenomen in Birdlife International, een internationaal netwerk van vogelbeschermingsorganisaties.

Edit this wiki

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls