Journal

  • Obscuro watch: Pearls Before Swine - Balaklava

    10 Mar 2008, 23:35 by VelBG

    Какво всъщност се крие зад малкопопулярния жанр, наречен obscuro? Както подсказва самата дума, иде реч за нещо неизвестно, нещо смътно, за "музикални хоризонти, които не сте и подозирали, че съществуват". Но колкото по-грандиозен е един експеримент, толкова по-умело трябва да бъде осъществен, за да не се сгромоляса пред очите /или ушите/ на слушателя.
    В търсенията си за the ultimate obscuro album не съм стигал по-близко до истината от Balaklavaна Pearls Before Swine. В своята същност това е албум, на който не може да бъде лепнат какъвто и да е етикет, макар и acid folk да е като че ли най-малко далеч от музиката. Balaklava, както и много други албуми от това време, е призив за мир, а името му е взето от битка от Кримската война. Но ортодоксалното в него свършва дотук. За обложка служи картина на Йеронимус Бош, а албумът е открит от кратък запис на един от участниците в гореспоменатата битка. Песните са изключително успешно експериментални, без да правят компромиси откъм слушаемост, мелодия и хармония. …
  • Esthete Radio 6.0 Playlist - 19.11.06

    21 Nov 2006, 21:29 by tokyoknifefight