Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Amen - Lyrics

Noma ngabelendlela ...
amen lendlela aleluya Noma ngabelendlela. .
amen lendlela aleluya umile ubaba uyinkosi yezulu
Noma ngabelendlela ...amen inzima aleluya
Ngeke silahle ngithi bambelelani amen aleluya
Ngiyazi ilukhuni kodwa bambelelani umile ubaba uyinkosi yezulu
Eyi ngthi mina bambelelani amen noma kulukhuni aleluya
noma kunzima amen bambelelani aleluya
Kuyo lendlela, hambani ngayo ukhona ubaba wethu uyinkosi yezulu
Timomo... timomomomo
Eyi umile ubaba uyinkosi yezulu
Timomo timomo timomomomo
Ngiyamazi ubaba wami uyinkosi yezulu
Bantwana hloniphani abazali khona izinto zonke ziyolunga
Nizozibona liphumelela kukho konke
elikudingayo uma lihamba ngokukholwa libalalela abazali
Ngiyamazi ngekelitshiye uyinkosi yezulu
Ngithi mina ngimbona ngamehlo enqondo elele
emthini bemthuka bethi akazisindise uma eyinkosi
Bethi akehle esiphambanweni
Ngithi wayengakwenza lokho wayengehla emthini
Ayefela mina nawe
Walenga emthini
Ngithi noma ngabe sebeqgeke kakhulu
Bathi ngekuphumelele yeyi ungambiza ngokukholwa ngoba
mina ngiyamazi ngithi buzani kimi akazange angitshiye
Yeyi ngithi umile ubaba uyinkosi yezulu
Ngithi mina ngabe lendlela .lendlela inzima inzima ngeke akutshiye
Noma ngabe lendlela inzima inzima ngithi mbize
ngokukholwa mbize sondela kuye ulamandla engakusiza
Haleluya uyingcwele uyingcwele
Biza yena ebunzimeni, osinzini,
enhluphekweni biza yena akuqinise
ubaba ulamandla ngeke akulahle yena aleluya
Siyabonga baba akekho njengawe ngithi akekho
Kulabanye othixo kodwa akekho onjengawe ngithi akekho akekho

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls