Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

อากาศดีๆ - Lyrics

ไม่รู้ว่าเธอ ตอนนี้อยู่แห่งไหน เธอรู้บ้างไหมใคร คนนี้อยากเห็นหน้า
เมื่อลมหนาวพัดมา รู้สึกสั่นหัวใจ อยากมีเธอนอนกอดแนบกาย

ท้องฟ้าก็สวยงาม พระอาทิตย์ตื่นสาย
พระจันทร์หล่นหายไป หายไปทางหลังบ้าน

ดอกหญ้าก็เริ่มบาน อากาศช่างแสนดี อยากให้เธอมาอยู่ตรงนี้

คิดถึงเธออยากให้เธอรู้จริงๆ เธอนั้นคิดถึงฉันบ้างไหม
อยากยืนข้างกาย ได้กุมมือโอบหัวไหล่
ฉันคงสุขใจ เธอมีความหมาย(มากกว่าใครๆ)

น้ำเหนือเริ่มไหลมา น้ำฟ้าพึ่งผ่านไป
เด็กน้อยเล่นวิ่งไล่ แมงปออยู่หน้าบ้าน
ต้นไม้สองข้างทาง โปรยกลิ่นหอมชื่นใจ อยากให้เธอได้มาชื่นชม

ท้องฟ้าก็สวยงาม พระอาทิตย์ตื่นสาย
พระจันทร์หล่นหายไป หายไปทางหลังบ้าน

ดอกหญ้าก็เริ่มบาน อากาศช่างแสนดี อยากให้เธอมาอยู่ตรงนี้

คิดถึงเธออยากให้เธอรู้จริงๆ เธอนั้นคิดถึงฉันบ้างไหม
อยากยืนข้างกาย ได้กุมมือโอบหัวไหล่
ฉันคงสุขใจ เธอมีความหมาย(มากกว่าใครๆ)

คิดถึงเธออยากให้เธอรู้จริงๆ เธอนั้นคิดถึงฉันบ้างไหม
อยากยืนข้างกาย ได้กุมมือโอบหัวไหล่
ฉันคงสุขใจ เธอมีความหมาย(มากกว่าใครๆ)

คิดถึงเธออยากให้เธอรู้จริงๆ เธอนั้นคิดถึงฉันบ้างไหม
อยากยืนข้างกาย ได้กุมมือโอบหัวไหล่
ฉันคงสุขใจ เธอมีความหมาย(มากกว่าใครๆ)

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls