Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Vinaro Bhagyamu - Lyrics

వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ
వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ
వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ

చేరి యశోదకు శిష్యువితడు
ధారుని బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు
చేరి యశోదకు శిష్యువితడు
ధారుని బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు
చేరి యశోదకు శిష్యువితడు

అణురేను పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము
అణురేను పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము
అణురేను పరిపూర్ణమైన రూపము...

ఏమని పొగడుదుమే ఇక నిను ఆమని సొబగుల అలమేలమంగ
ఏమని పొగడుదుమే ...

వేడుకొందామా వేడుకొందామా
వేడుకొందామా వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేడుకొందామా
వేడుకొందామా వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేడుకొందామా
యెలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే
యెలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే
వాడు అలమేలమంగ వాడు అలమేలమంగ శ్రీవేంకటాద్రి నాధుడే
వేడుకొందామా
వేడుకొందామా వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేడుకొందామా
వేడుకొందామా వేడుకొందామా వేడుకొందామా ...

ఏడుకొండలవాడా వేంకటరమణ గోవిందా గోవిందా
ఏడుకొండలవాడా వేంకటరమణ గోవిందా గోవిందా
ఏడుకొండలవాడా వేంకటరమణ గోవిందా గోవిందా

ఇందరికి అభయములిచ్చు చేయి
కందువగు మంచి బంగారు చేయి
ఇందరికి అభయములిచ్చు చేయి
ఇందరికి అభయములిచ్చు చేయి

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls