Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Sarigama Padanisa - Lyrics

సరిగమ పదనిస రాగం త్వరపడుతున్నది మాఘం
తకధిమి తకధిమి తాళం ఎపుడెపుడన్నది మేళం
వన్నెల బొమ్మకు వెన్నెల మావకు కన్నులు కలిసిన వైనం
కన్నుల కలయిక కలలే కలుపగ మలుపొకటే కళ్యాణం
టట్టటారటట్టటం శభాష్ టట్టటారటట్టటం
టట్టటారటట్టటం టట్టటారటట్టటం
సరిగమ పదనిస రాగం త్వరపడుతున్నది మాఘం
తకధిమి తకధిమి తాళం ఎపుడెపుడన్నది మేళం

గళముకోసమే గాత్రమున్నది
స్వరముకోసమే సరళి ఉన్నది
పొరుగుకోసమే పేపరున్నది
అతిథికోసమే తిథులు ఉన్నది... శబాష్
పూతకోసమే మావి ఉన్నది
కూతకోసమే కోయిలున్నది
కోత కోసమే కరెంటు ఉన్నది
పెళ్ళికోసమే పేరంటమున్నది
తాళికోసమే ఆలి ఉన్నది
జారిపోవుటకే ఛోళీ ఉన్నది
బ్రహ్మచారికై మెస్సులున్నవి
ఖర్మకాలుటకే బస్సులున్నవి
నగలకోసమే మెడలు ఉన్నవి
సుముహూర్తానికి చూపులున్నవి

సరిగమ పదనిస రాగం త్వరపడుతున్నది మాఘం
తకధిమి తకధిమి తకధిమి తాళం ఎపుడెపుడన్నది మేళం
వన్నెల బొమ్మకు వెన్నెల మావకు కన్నులు కలిసిన వైనం
కన్నుల కలయిక కలలే కలుపగ మలుపొకటే కళ్యాణం
టట్టటారటట్టటం టట్టటారటట్టటం
టట్టటారటట్టటం టట్టటారటట్టటం

హృదయనాదమై మధురదాహమై
ఎదలు దోచుటకే పాటలున్నవి
పొలములోపల కుప్పకుప్పగా
కూలిపోవుటకే ఫ్లైటులున్నవి
రామకోటికే బామ్మలున్నది
ప్రేమకాటుకే భామలున్నది
క్యూలకోసమే రేషన్లు ఉన్నది
కునుకుకోసమే ఆఫీసులున్నది
మధురవాణి మా వెంట ఉన్నది
నాట్యరాణి మా ఇంట ఉన్నది
కీరవాణిలా ఆర్టు ఉన్నది
బాలులోని టాలెంటు ఉన్నది
వియ్యమందుటకే తొందరున్నది
ఒకటయ్యేందుకే ఇద్దరున్నది

సససస సమరిసనిప సరిగమపదనిస రాగం
పనిమపమరి రిపమరిసని నినిసస నిసరిస పమరిస రాగం
పానిస పానిస దనిసనిపమ మపని మపని సనిపమరిస సరిగమపదనిస రాగం
ఆ.ఆ.ఆ.ఆ. సరిగమపదనిస రాగం
ఆ.ఆ.ఆ...

Writer(s): chandrabose, m.m. keeravani

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls