Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Related Tags

Ljudske potrebe su potrebe koje proističu iz ljudske prirode i predstavljaju odgovor na njegove egzistencijalne dihotomije.Postoji pet osnovnih ljudskih potreba: potreba za povezanošću, potreba za prevazilaženjem, potreba za ukorenjenošću, potreba za identitetom i potreba za okvirom orijentacije i verovanja. Dva fundamentalno različita načina su moguća u rešavanju problema ljudske egzistencije, a to znači u zadovoljavanju ljudskih potreba: regresivan (bolestan, neautentičan) i progresivan (zdrav, autentičan). Ta dva smera su: prvi, da se vrati na nivo životinjskog postojanja, koje karakteriše simbiotička… read more

Top Tracks

Top Albums

Similar Artists

Don't want to see ads? Subscribe now

Don't want to see ads? Subscribe now

Top Listeners

People Listening Now

API Calls