Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Te Acheres - Lyrics

Դէ աչերս քեզ որոնեմ
Ես կը բակեմ մութ կոպերով
Որ աշխարհում քեզ չտեսնեմ
Որ աշխարհում քեզ չտեսնեմմ
Երբ խենդ լեզուս անունդ տա
Ես կը սեղմեմ ատամներով
Որ անունն իսկ չչշնչա
Որ անունն իսկ չչշնչա
Բայց երբ սիրտս սիրտս է ուզում
Արնել քեզ ձեռքերիս մէջ
Ինչով փակեմ սրտիս խօսքեր
սրտիս խօսքեր
Սրտիս լեզուն ինչով փակեմ
Թէ աչերս քեզ որոնեմ
Ես կը սեղմեմ մութ կոպերով
Որ աշխարհում քեզ չտեսնեմ
Որ աշխարհում քեզ չտեսնեմ
Երբ խենդ լեզուս աբունդ տա
Արնեմ քեզ ձեռքերիս մէջ
Ինչով փակեմ սրտիս խօսքեր
Սրտիս լեզուն ինչով փակեմ
Բայց երբ սիրտս սիրտս է ուզում
Արնել քեզ ձեռքերիս մէջ
Ինչով փակեմ սրտիս խօսքեր
Սրտիս լեզուն ինչով փակեմ
- END-

Writer(s): Harout Pamboukjian

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls