Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Moranam - Lyrics

Քո սիրո կարոտին հավատա՝ չեմ դիմանում, չեմ դիմանում ջանս,
Առավոտ-իրիկուն ուր ես, ուր, չեմ իմանում, չեմ իմանում ջանս,
Քո սիրո կարոտին հավատա՝ չեմ դիմանում, չեմ դիմանում ջանս,
Թե գիշեր, թե ցերեկ քեզնից լուր չեմ իմանում, չեմ իմանում ջանս:
Ինքդ քեզ խաբելով, ինձանից փախնելով չես կարող էլ շնչել,
Քո սրտից ինձ ջնջել, ինձանից շատ հեռու ինձ ես միշտ սիրելու:

Ոնց-ոնց-ոնց մոռանամ, մոռանամ, մոռանամ, հեռու հեռանամ
, թողնեմ ու գնամ, ջանս,
Առանց քո կարոտի, քո սիրո ոնց դիմանամ, ասա իմանամ, ջանս:
Մոռանամ, մոռանամ, մոռանամ քեզ ու հեռանամ ու գնամ,
Առանց քո կարոտի ոնց ապրեմ ու ոնց դիմանամ, ասա իմանամ, ջանս:

Բախտը մեր որոշեց բաժանել մեզ իրարից, մեզ իրարից, ջանս,
Բայց հետո, ժամանակ անց տեսա ես քեզ նորից, տեսա նորից, ջանս,
Ես այսքան ժամանակ քեզ պահել եմ, հենց իմ սրտում իմ սրտում, ջանս,
Ու հիմա էս դաժան վիճակից ելք չեմ գտնում, ելք չեմ գտնում, ջանս,
Ինքս ինձ խաբելով, քեզանից փախնելով չեմ կարող ես շնչել,
Իմ սրտից քեզ ջնջել, քեզանից շատ հեռու քեզ եմ միշտ սիրելու:

Ոնց-ոնց-ոնց մոռանամ, մոռանամ, մոռանամ, հեռու հեռանամ
, թողնեմ ու գնամ, ջանս,
Առանց քո կարոտի, քո սիրո ոնց դիմանամ, ասա իմանամ, ջանս,
Մոռանամ, մոռանամ, մոռանամ քեզ ու հեռանամ ու գնամ,
Առանց քո կարոտի ոնց ապրեմ ու ոնց դիմանամ, ասա իմանամ, ջանս:

Մոռանամ, մոռանամ, մոռանամ քեզ ու հեռանամ ու գնամ,
Առանց քո կարոտի ոնց ապրեմ ու ոնց դիմանամ, ասա իմանամ, ջանս:
Մոռանամ, մոռանամ, մոռանամ քեզ ու հեռանամ,
Առանց քո կարոտի ոնց ապրեմ, ոնց դիմանամ, ասա իմանամ...

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls