Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Join now and get 3 months for $0.99.

Related Tags

Don't want to see ads? Subscribe now

Don't want to see ads? Subscribe now

Lyrics

þodþiai neturi prasmës
jei tu juos tari
tik ðiaip sau
niekada nieks tavæs nesupras
jei bijosi iðtart tai kà nori
ar tai vienintelis kelias
ar…

Discuss these lyrics on MetroLyrics

Photos

API Calls