A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Related Tags

Tiểu sử & sự nghiệp:

Ca sĩ Duy Quang là trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng, người gốc Hà Nội, sinh tại Chợ Neo, Thanh Hóa. Tên khai sinh của anh là Phạm Duy Quảng, tuy nhiên khi gia đình di cư vào Nam, làm lại giấy khai sinh thì bị ghi sai thành Phạm Duy Quang.

Năm 1 tuổi, Duy Quang theo gia đình vào Sài Gòn. Anh, cũng như những người… read more

Top Tracks

Don't want to see ads? Subscribe now

Top Albums

Similar Artists

Don't want to see ads? Subscribe now

Top Listeners

People Listening Now

API Calls