Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

แค่อีกครั้งเดียว - Lyrics

ยังคงรอ
รอให้ถึงวันนั้น
วันที่เธอเลือกฉันอีกครั้ง
ไม่รู้ว่ายังต้องรอ
ไปอีกนานสักแค่ไหน
จากคำที่เธอ
ได้เคยบอกไว้
ที่บอกกับฉัน
ว่าจะตัดสินใจ
ว่าจะรักกันต่อไปไหม

ยังมีหนึ่งคำถาม
ที่ได้ทิ้งก่อนจากกัน
คำตอบนั้นเธอ
อยากจะตอบอยู่ไหม
ปล่อยไปอย่างนี้
ฉันคงรับมันไม่ได้

ฉันขอให้โอกาส
แค่อีกครั้งเดียว
ถ้าเธอยังรักคนที่รอ
ถ้าเธอมองความรัก
เรายังมีความหมาย
ต่อจากนี้ไม่มีวัน
ย้อนมาใหม่

เพียงคำเดียว
คำเดียวที่
ทำให้ฟ้าเปลี่ยนไป
คำเดียวที่
ทำให้ฉันเปลี่ยนใจ
ไม่รู้ว่ายังต้องรอ
ไปอีกนานสักแค่ไหน
หรือใครมา
ทำให้เธอเปลี่ยนใจ
และเธอคิดจะทิ้ง
จากตัวฉันไป
เธอลองนึกมองย้อนไป

ยังมีหนึ่งคำถาม
ที่ได้ทิ้งก่อนจากกัน
คำตอบนั้นเธอ
อยากจะตอบอยู่ไหม
ปล่อยไปอย่างนี้
ฉันคงรับมันไม่ไหว

ฉันขอให้โอกาส
แค่อีกครั้งเดียว
ถ้าเธอยังรักคนที่รอ
ถ้าเธอมองความรัก
เรายังมีความหมาย
ต่อจากนี้ไม่มีวัน
ย้อนมาใหม่

ฉันขอให้โอกาส
แค่อีกครั้งเดียว
แค่เพียงคืนนี้
คืนสุดท้าย
พูดมาเลยว่าจะรักฉัน
เป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยเวลาที่ยังเหลือ
โปรดตัดสินใจ

ฉันขอให้โอกาส
แค่อีกครั้งเดียว
แค่เพียงคืนนี้
คืนสุดท้าย
พูดมาเลยว่าจะรักฉัน
เป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยเวลาที่ยังเหลือ
โปรดตัดสินใจ
ช่วยกลับมาได้ไหม

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls