Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Mjölk Rap - Lyrics

Teili morgen, vacknar
Kleivar upp ur sängi, känna ettar
De var traugt idag
Tar u buckar si neir, u sträckar ut si
Ou, da blär de bettar
Gar ut i köike u tar en rad blockchokla
Ett glas juice u en duett, da blär man vassar
För maijareies produtar jär bra när magen jär kassar

Jag gar ut till kräki sum all andre dagar
Korna di liggar der me föire magar
Men di keikar int längre langs fodarborde
Kanhänd att givar har blitt för store
Sägar AAT, PBV
Di mjölkar mair, mair, mair, di blär bettar

Datavagnen rännar, fram u tillbaks
Hail dagar er ha der u skvättar
De har blitt ärgel i datan
Burken jär tom
Fodabilen kumma, ja jissus va bra
De jär ber ti u ringe så fyllar di pa
Mair fodar akar in, gödsel akar ut
Plånboki stövar preceis som förut
U räckningar kumma, daim vill man int se
Man har fat en släng av BVD

Da blär man maga u dålig, räcka int till
De jär en jäkla hopen orka som ministrar vill
Att vårr skall hinn u soil me, mitt i vårbruket
Självar jär man dålig
Men jag tror att di jär sjauke
Förr nokk har di väl febar de tosingar der
Sum sitar u bestämmar
Hur, u ner, u um
Kanhände eventuellt att de blär bettar
Um vårr fyllar ei leit flair blankettar
Blankettar ti kräki, blankettar ti jårdi
De jär mappar u pärmar me vreidne ård
De jär en nöiar teid di sägar, sum kummar
Har nu all kräki fat ett nummar
Nummar skall di ha
De jär bra, för då far vårr LFA hurra
Jo då far vårr LFA hurra
Men ger di av si säg
Med LFA
När de jär SJB sum bestämmar
U hur man än krattar si i hude u fyllar ei
Så ser de ut sum um de blär sämmar
U da, just da då sparkar koi av
Mjölkmaskinen gar sundar u sporar u cellar
Centralkommiteen skrivar brev u skällar
Att korna jär för store
Heusar jär för sma
Brunn jär för ypen
Luk skall de pa
Telefonen ringar men säg orkar du svare
För de kan var jårdbruksverke, u då kan de leik gänn vare

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls