Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Zepyuri Nman - Lyrics

Զեփիւռի կդառնամ՝ մեղմիկ աննման,
Սարերից կ'իջնեմ՝ նստեմ քո դրան,
Սիրուցդ վառուած՝ ասպետի նման,
Թուրս կը դնեմ՝ քո այգու դրան:
Ու քեզ կը հսկեմ՝ գիշեր ու ցերեկ,
Մենակ թէ եա՛ր ջան, շուտ-շուտ այգին եկ.
Որ նայեմ ես քեզ՝ կարօտս առնեմ,
Սիրուց հարբած՝ մեռնեմ քո դրան։
Որ նայեմ ես քեզ՝ կարօտս առնեմ,
Սիրուց հարբած՝ մեռնեմ քո դրան։
Եղանակ
Գարուն կը դառնամ՝ մտնեմ քո այգին,
Բլբուլի նման՝ փարուեմ քո վարդին,
Քո Շահէնն եմ եար՝ հազար խաղերով,
Եկել եմ դուռդ՝ մատաղ քո կեանքին։
Ու քեզ կը հսկեմ՝ գիշեր ու ցերեկ,
Մենակ թէ եա՛ր ջան, շուտ-շուտ այգին եկ.
Որ նայեմ ես քեզ՝ կարօտս առնեմ,
Սիրուց հարբած՝ մեռնեմ քո դրան։
Որ նայեմ ես քեզ՝ կարօտս առնեմ,
Սիրուց հարբած՝ մեռնեմ քո դրան։
Եղանակ
Էլի քեզ կը հսկեմ՝ գիշեր ու ցերեկ,
Մենակ թէ եա՛ր ջան, շուտ-շուտ այգին եկ.
Որ նայեմ ես քեզ՝ կարօտս առնեմ,
Սիրուց հարբած՝ մեռնեմ քո դրան։
Որ նայեմ ես քեզ՝ կարօտս առնեմ,
Սիրուց հարբած՝ մեռնեմ քո դրան։
Վերջ

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls