Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Shri Ramchandra Kripalu Bhajuman - Lyrics

श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
नव कंज लोचन
कंज मुख कर
कंज पद कंजारुणं
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम
कन्दर्प अगणित अमित
छवि नव नील
नीरद सुन्दरं
पटपीत मानहुँ तडित
रुचि शुचि नोमि
जनक सुतावरं
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
भजु दीनबन्धु दिनेश दानव
दैत्य वंश निकन्दनं
रघुनन्द आनन्द कन्द
कोशल चन्द दशरथ नन्दनं
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
शिर मुकुट कुंडल तिलक
चारु उदारु अङ्ग विभूषणं
आजानु भुज शर चाप धर
संग्राम जित खरदूषणं
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
इति वदति तुलसीदास
शंकर शेष मुनि मन रंजनं
मम् हृदय कंज निवास कुरु
कामादि खलदल गंजनं
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
मन जाहि राच्यो मिलहि
सो वर सहज सुन्दर सांवरो
करुणा निधान सुजान
शील स्नेह जानत रावरो
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
एहि भांति गौरी असीस सुन सिय
सहित हिय हरषित अली
तुलसी भवानिहि पूजी
पुनि-पुनि मुदित
मन मन्दिर चली
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं
जानी गौरी अनुकूल सिय
हिय हरषु न जाइ कहि
मंजुल मंगल मूल वाम
अङ्ग फरकन लगे
बोलो सियावर रामचंद्र की जय
श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम
श्री राम श्री राम

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls