Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Khasteh - Lyrics

خواستم داد شوم گرچه لبم دوخته ست
خودمُ جدمُ جدِ پدرم سوخته ست
خواستم جیغ شوم گریه بی شرط شوم
خواستم از همهء مرحله ها پرت شوم
کسی از گوشی مشغول به من می خندید
آخر مرحله شد گوی به من می خندید
یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا
بازی مسخره ای بود رها کرد مرا
با خودم با همه با ترسِ تو مخلوط شدم
شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم
آنچه می رفت و نمی رفت فرو من بودم
حافظِ این همه اسرار مگو من بودم
از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم
دردم این بود که از یار خودی گول خوردم
حرفی از عقلِ بد اندیش به یک مست زدند
باختیم آخر بازی همگی دست زدند
از تو آغاز شدم تا که به پایان برسم
رفتم از کوچه که شاید به خیابان برسم
بویه زن دادم و زن داد به موی فشنم
راه رفتم که به بیراهه خود مطمئنم
خسته از بودنِ تو خسته تر از رفتن تو
خسته از مولویُ شوش به راه آهن تو
خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود
خسته از منظره خستهء تهران در دود
مرده بودی و کسی در نفسِ من جان داشت
مرده بودی و کسی باز به تو ایمان داشت
کشتمت تن زده در ورطهء خون رقصیدم
پشتِ هر میکرفن از فرطِ جنون رقصیدم
از گذشته شب تو تا به هنوزم آمد
مست کردم که نفهمم چه به روزم آمد
به خودم زنگ زدم توی شب پائیزی
دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls