Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Biography

  • Years Active

    2015 – present (3 years)

Mae Adwaith wedi bodoli erioed. Mae wedi bod yno ers y chwedegau, yn llwch llachar Roxy ac yn anhrefn fendigedig pync a'r cynnyrch a ddaeth yn ei sgil. Gan fod y sêr cywir wedi dod at ei gilydd ar linell, mae Adwaith wedi ymffurfio'n gorfforol ar ffurf Gwenllian Anthony (Gitâr fas, Mandolin), Hollie Singer (Llais, Gitâr), Eva Chelsea Free (Llais) a Heledd Owen (Drymiau).

Gyda rhyddhau 'Pwysau', sengl cyntaf Adwaith, agorwyd pennod newydd, dewr a chyffrous yng ngherddoriaeth Cymru yn ogystal ȃ chynnig balm o garedigrwydd a chariad ar gyfer y gwrandawr. Ar ddiwedd blwyddyn gythryblus a chynhyrfus llawenhawn fod y gân wedi'i chynnwys ar albwm #MoreinCommon, sy'n codi ymwybyddiaeth o'r elusen Gobaith nid Casineb (Hope not Hate) ac yn codi arian iddi. Trwy blethu harmoniau prydferth, naturiol Adwaith gyda threfniant cŵl a llac dinesig, a Heledd yn drymio'n ddeheuig tebyg i Krautrock mae'r gân yn agor meddyliau ac yn cydio yng nghalonnau tra'n dal i gadw'n ffyddlon i weledigaeth creadigol y band.

Mae holl ganeuon Adwaith yn creu perthynas uniongyrchol ȃ’r gwrandawr fel y mae ‘Haul’, ail sengl y band ar label Libertino, a ryddhawyd yn gynharach eleni. Yn gynharach roedd y band yn tynnu lluniau gyda dewis o liwiau tawel, digyffro ond y mae 'Haul' yn ffrwydro'n enfys o liwiau llachar. Enillodd y ddwy gȃn glod yn fuan iawn ac fe’u chwarewyd yn fynych ar y radio yn enwedig ar BBC Radio 1, Radio Wales a Radio Cymru (lle’r oedd ‘Haul’ yn gȃn yr wythnos ac fe’i chwaraewyd lawer gwaith) ac Amazing Radio.

___________________________________________________________________________________________________________________

Adwaith have always existed. They have been there since the sixties, through Roxy's filthy glitter, and within the glorious chaos of punk and its post-punk offspring. Now the relevant stars have aligned, Adwaith have been made physical in the form of Gwenllian Anthony (Bass, Mandolin), Hollie Singer (Vocals, Guitar), Eva Chelsea Free (Vocals) and Heledd Owen (Drums).

The release of the debut single ‘Pwysau’ by Adwaith heralded a new brave and exiting chapter for Welsh music as well as being a comforting balm of kindness and love for the listener. This song was also proudly included on the #MoreInCommon album raising funds and awareness for the charity Hope not Hate at the end of a turbulent and unsettling 2016. Molding the delicate, natural beauty of Adwaith’s vocal harmonies to the cool urban detachment of the arrangement, and Heledd’s clipped Krautrock-like drum grooves, the song opened minds and captivated hearts, whilst still keeping true to the creative vision set out by the band.

As with all Adwaith’s songs, they instinctively forge a direct emotional connection with the listener, ‘Haul’, the bands second single for the label Decidedly released early this year, is no exception. Whereas previously the band painted sounds with a pallet of muted sombre colours ‘Haul’ explodes with bright golden sunshine. Both songs gained fast critical acclaim and extensive radio plays most noticeably on BBC Radio 1, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru (Haul was play-listed as the song of the week) and Amazing Radio.

Edit this wiki

Don't want to see ads? Subscribe now

External Links

API Calls