Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

觀世音菩薩發願偈 * 大悲咒 - Lyrics

南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿唎耶。婆盧羯帝爍缽囉耶。
菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。摩訶迦盧尼迦耶。唵。薩皤
囉罰曳。數怛那怛寫。南無悉吉栗唾伊蒙阿唎耶。婆盧吉帝
室佛囉楞馱婆。南無那囉謹墀。醯唎摩訶皤哆沙咩。薩婆阿
他豆輸朋阿逝孕。薩婆薩哆那摩婆薩多。那麼婆伽。摩罰特
豆。怛姪他唵。阿婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶
菩提薩埵。薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯唎馱孕。俱盧俱
盧羯蒙。度盧度盧罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地
唎尼。室佛囉耶。遮囉遮囉。麼麼罰摩囉。穆帝隸。伊醯伊
醯。室那室那。阿囉參佛囉舍利。罰娑罰參。佛囉舍耶。呼
嚕呼嚕摩囉。呼嚕呼嚕醯利。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇嚕蘇
嚕。菩提夜菩提夜。菩馱夜菩馱夜。彌帝利夜。那囉謹墀。
地利瑟尼那。婆夜摩那。娑婆訶。悉陀夜。娑婆訶。摩訶悉
陀夜。娑婆訶。悉陀喻藝。室皤囉耶。娑婆訶。那囉謹墀。
娑婆訶。摩囉那囉。娑婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。娑
婆摩訶阿悉陀夜。娑婆訶。者吉囉阿悉陀夜娑婆訶。波陀摩
羯悉陀夜。娑婆訶。那囉謹墀皤伽囉耶。娑婆訶。摩婆利勝
羯囉夜。娑婆訶。南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿利耶。婆
羅吉帝。爍皤囉耶。娑婆訶。唵。悉殿都。漫多囉。跋陀耶
。娑婆訶

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls