Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

半醉人生 - Lyrics

獨身行,孤單影,攀千山,過萬嶺
感情路,有風有雨,人生路,有甘有苦
為前途,三步作兩步,又奈何,人在江湖

不怕死,就甲伊拼,橫直輸贏一條命
勝敗啊,千古總是會留名
不怕死,就甲伊拼,卡贏閒閒拖老命
人生啊,嘸通空手白走

獨身行,孤單影,攀千山,過萬嶺
感情路,有風有雨,人生路,有甘有苦
為前途,三步作兩步,又奈何,人在江湖

不怕死,就甲伊拼,橫直輸贏一條命
勝敗啊,千古總是會留名
不怕死,就甲伊拼,卡贏閒閒拖老命
人生啊,嘸通空手白走

不怕死,就甲伊拼,橫直輸贏一條命
勝敗啊,千古總是會留名
不怕死,就甲伊拼,卡贏閒閒拖老命
人生啊,嘸通空手白走

《半醉人生》Puànn Tsuì Jîn-sing
蔡秋鳳Tshuà Tshiu-hōng
獨身行
to̍k-sin kiânn
孤單影
koo-tuann iánn
盤千山
puânn tshian-san
過萬嶺
kuè bān-niá

感情路
kám-tsîng lōo
有風有雨
ū hong ū hōo
人生路
jîn-sing lōo
有甘有苦
ū kam ū khóo

為前途
uī tsiân-tôo
三步做兩步
sann pōo tsuè nn̄g pōo
又奈何
iū nāi-hô
人在江湖
jîn tsāi kang-ôo

毋驚死
m̄-kiann sí
就佮伊拚
tiō kah i piànn
橫直輸贏一條命
huâinn-ti̍t su-iânn tsi̍t tiâu miā
勝敗啊
sing-pāi--ah
千古總是會留名
tshian-kóo tsóng--sī ē lâu miâ

毋驚死
m̄-kiann sí
就佮伊拚
tiō kah i piànn
較贏閒閒拖老命
khah iânn îng-îng thua lāu-miā
人生啊
jîn-sing--ah
毋通空手白行
m̄-thang khang-tshiú pe̍h kiânn

Similar Artists

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls