Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน - Lyrics

นาน เนิ่น นานเหลือเกิน
ที่ต้องเดินบนทางเงียบเหงา
จบไปแล้วคำว่าเรา ในใจก็รู้
ลืมไม่เคยคิดลืม ก็ยังรักยังคิดถึง
เธออยู่ทุกลมหายใจ ทุกครั้งที่หายใจ
พรุ่งนี้ กี่พรุ่งนี้ เธอก็ไม่กลับมาแต่ชีวิต
ฉันยังกอดเธอไว้ พรุ่งนี้ อะไรมากมาย
ก็ต้องเปลี่ยนไป ฉันเข้าใจ มันต้องเป็นไป
ตามวันเวลา แต่เวลา แต่เวลา
ไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
แม้เราไม่ได้พบกัน
แต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ
เธอยังยิ้ม เสียงยังหวาน
อยู่ในใจของฉันเสมอ จะมีสักวันไหมเธอ
ที่เธอจะรู้ว่าฉันยังเหมือนเดิม

นานเนิ่นนานเท่าไร
เรื่องของเรายิ่งไกลเกินหวัง
ไม่เหลือแม้ฝันลางลาง ให้พอได้ฝัน
เธอคงได้พบคนที่เธอรักเอาไว้ดูแลกัน
ที่มันเป็นไป ก็ให้มันเป็นไป
พรุ่งนี้ กี่พรุ่งนี้เธอก็ไม่กลับมา
แต่ชีวิต ฉันยังกอดเธอไว้
พรุ่งนี้ อะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป
ฉันเข้าใจ มันต้องเป็นไปตามวันเวลา
แต่เวลา แต่เวลา ไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
แม้เราไม่ได้พบกัน แต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ
เธอยังยิ้ม เสียงยังหวาน
อยู่ในใจของฉันเสมอ
จะมีสักวันไหมเธอ
ที่เธอจะรู้ว่าฉันยังเหมือนเดิม

พรุ่งนี้ กี่พรุ่งนี้เธอก็ไม่กลับมา
แต่ชีวิต ฉันยังกอดเธอไว้
พรุ่งนี้ อะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป
ฉันเข้าใจ มันต้องเป็นไปตามวันเวลา
แต่เวลา แต่เวลา ไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
แม้เราไม่ได้พบกัน แต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ
เธอยังยิ้ม เสียงยังหวาน
อยู่ในใจของฉันเสมอ
จะมีสักวันไหมเธอ
ที่เธอจะรู้ว่าฉันยังเหมือนเดิม

พรุ่งนี้ กี่พรุ่งนี้เธอก็ไม่กลับมา
แต่ชีวิต ฉันยังกอดเธอไว้
พรุ่งนี้ อะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป
ฉันเข้าใจ มันต้องเป็นไปตามวันเวลา
แต่เวลา แต่เวลา ไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
แม้เราไม่ได้พบกัน แต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ
เธอยังยิ้ม เสียงยังหวาน
อยู่ในใจของฉันเสมอ
จะมีสักวันไหมเธอ
ที่เธอจะรู้ว่าฉันยังเหมือนเดิม

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls