Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

ฝนน้ำตา - Lyrics

น้ำระเหยแล้วกลายเป็นไอ
ลอยขึ้นไปบนฟ้าไกล
รวมตัวกลายเป็นเมฆฝน
น้ำตาฉันที่ไหลเพราะเธอเป็นร้อยพันหน
มันกลายเป็นไอลอยปนเมฆฝนบนฟ้า
เธอใจร้ายทิ้งได้ลงคอ
ไม่รักแล้วหลอกให้รอ
ให้ฉันนอนกินน้ำตา
เธออยู่ไหนที่ใดของใต้ฟากฟ้า
เมื่อฝนตกมาฉันอยากให้เธอได้รู้
ทุกครั้งที่ฝนตกมาจากฟ้า
มันมีน้ำตาของฉันปนอยู่
เธอคนทำร้ายเจ็บแค่ไหนเธอคงไม่รู้
สภาพที่ฉันเป็นอยู่
เหมือนคนกำลังใกล้ตาย
เห็นเมฆฝนสีเทาลอยมา
มันหอบเอาไอน้ำตาฉันไปหาเธอรู้ไหม
เมื่อมีฝนตกมาให้เธอรู้ไว้
สายฝนที่ไหลมันมีน้ำตาของฉันปนอยู่
ทุกครั้งที่ฝนตกมาจากฟ้า
มันมีน้ำตาของฉันปนอยู่
เธอคนทำร้ายเจ็บแค่ไหนเธอคงไม่รู้
สภาพที่ฉันเป็นอยู่
เหมือนคนกำลังใกล้ตาย
เห็นเมฆฝนสีเทาลอยมา
มันหอบเอาไอน้ำตาฉันไปหาเธอรู้ไหม
เมื่อมีฝนตกมาให้เธอรู้ไว้
สายฝนที่ไหลมันมีน้ำตาของฉันปนอยู่
ทุกๆ ครั้งที่ฝนตกมาจากฟ้า
มันกลั่นตัวจากไอน้ำตาของคนที่รักเธอจริง

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls