Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

หน้าเสาธง - Lyrics

ยืนหน้าเสาธง ถูกกล่าวหา
ว่าเราแกล้งเธอในแถว
จริงจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจ
รู้ว่าโกรธที่ไปแซว โทษที
ดูเธอไม่ยอม เธอไปฟ้อง
ทำไมแกล้งเธออย่างงั้น
พูดไปแล้วเธอไม่เชื่อหรอก
เดี๋ยวจะบอก เอ่อะคือว่ามัน
ปิดคงไม่ได้นาน แอ่นอกรับไปเลยละกัน
อยากมีแฟนอย่างเงี้ยะ หน้าตาแบบนี้
ใช่เลยคนนี้ ที่มองที่ฝันมาก็นาน
ก็เพราะว่าเธอถูกใจ
หากเป็นเธอคนนี้ น่ารักแบบนี้ ไม่มีหวั่นไหว
ได้เลยยอมรับเต็มเต็มไป ข้อหาจริงใจกับเธอ
ยืนทำตัวตรง พูดไปแล้วจะโดนอะไรไม่รู้
แต่ที่รู้ก็คือโล่งอก ที่ได้บอกว่ารักเธอซะที
รู้ซะก็ดี ต่อไปนี้ไม่ต้องปิดบังกันแล้ว
ให้เธอรู้ไปเลยชอบเธอ ฉันรักเธอถึงได้แซว
ปิดคงไม่ได้นาน แอ่นอกรับไปเลยละกัน
อยากมีแฟนอย่างเงี้ยะ หน้าตาแบบนี้
ใช่เลยคนนี้ ที่มองที่ฝันมาก็นาน
ก็เพราะว่าเธอถูกใจ
หากเป็นเธอคนนี้ น่ารักแบบนี้ไม่มีหวั่นไหว
ได้เลยยอมรับเต็มเต็มไป ข้อหาจริงใจกับเธอ
อยากมีแฟนอย่างเงี้ยะ หน้าตาแบบนี้
ใช่เลยคนนี้ ที่มองที่ฝันมาก็นาน
ก็เพราะว่าเธอถูกใจ
หากเป็นเธอคนนี้ น่ารักแบบนี้ไม่มีหวั่นไหว
ได้เลยยอมรับเต็มเต็มไป ข้อหาจริงใจกับเธอ
อยากมีแฟนอย่างเงี้ยะ หน้าตาแบบนี้
ใช่เลยคนนี้ ที่มองที่ฝันมาก็นาน
ก็เพราะว่าเธอถูกใจ
หากเป็นเธอคนนี้ น่ารักแบบนี้ไม่มีหวั่นไหว
ได้เลยยอมรับเต็มเต็มไป ข้อหาจริงใจกับเธอ
หน้าเสาธง

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls