Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

คนเดิม - Lyrics

กี่ชั่วโมง กี่นาที ที่นาฬิกานั้นเดิน
กี่ลมฝน กี่ลมหนาว กี่ฤดูที่ผ่าน
นานเท่าไรที่เธอจับมือฉัน
นานเท่าไหร่ที่ฉันได้รักเธอ
กี่เรื่องราวที่ผ่านมาและผ่านไปมากมาย
อาจมีคนที่เข้ามาเพื่อพบและจากกันไป
เพียงคนหนึ่งที่ไม่เคยไปไหน
คนหนึ่งที่ใช้ลมหายใจเดียวกัน
โลกเปลี่ยนผันไปเร็วเท่าไหร่
มีบางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนตาม
หากพรุ่งนี้ไม่เป็นเหมือนเก่า
สิ่งหนึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนไป
กี่ล้านนาทีจากนี้เธอจะมีฉันคนเดิม
ทุกๆวันพรุ่งนี้เธอจะเจอฉันที่เดิม
ทุกคำว่ารักจะอยู่อย่างนั้น
และมันจะเป็นดั่งคำสัญญา
แม้อะไรเปลี่ยนไปฉันจะเป็นฉันคนเดิม
ที่เฝ้ามองเธอตรงนี้
ด้วยแววตาที่เหมือนเดิม
จะต้องเดินทางแสนไกลเท่าไหร่
จากวันนี้ จนพรุ่งนี้ หรือวันไหน
จะเป็นคนเดิมของเธอ
หากพรุ่งนี้ ยังไม่รู้ จะต้องเจอเรื่องใด
แต่ฉันรู้ว่าเรานั้นจะไม่ปล่อยมือกันไป
เธอคนเดียวที่นานสักเพียงไหน
ก็ยังจะใช้หัวใจเดียวกัน
โลกเปลี่ยนผันไปเร็วเท่าไหร่
มีบางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนตาม
หากพรุ่งนี้ไม่เป็นเหมือนเก่า
สิ่งหนึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนไป
กี่ล้านนาทีจากนี้เธอจะมีฉันคนเดิม
ทุกๆวันพรุ่งนี้เธอจะเจอฉันที่เดิม
ทุกคำว่ารักจะอยู่อย่างนั้น
และมันจะเป็นดั่งคำสัญญา
แม้อะไรเปลี่ยนไปฉันจะเป็นฉันคนเดิม
ที่เฝ้ามองเธอตรงนี้
ด้วยแววตาที่เหมือนเดิม
จะต้องเดินทางแสนไกลเท่าไหร่
จากวันนี้ จนพรุ่งนี้ หรือวันไหน
จะเป็นคนเดิมของเธอ
With all my heart, oh, I promise you
Now and forever, darling, I'll be true
คำว่ารักจะไม่มีวันสุดท้าย
เพียงหัวใจเราอยู่ข้างกัน
With all my heart, oh, I promise you
Now and forever, darling, I'll be true
รักจะไม่ไปไหนเป็นของเธอเท่านั้น
กี่ล้านนาทีจากนี้เธอจะมีฉันคนเดิม
ทุกๆวันพรุ่งนี้เธอจะเจอฉันที่เดิม
ทุกคำว่ารักจะอยู่อย่างนั้น
และมันจะเป็นดั่งคำสัญญา
แม้อะไรเปลี่ยนไปฉันจะเป็นฉันคนเดิม
ที่เฝ้ามองเธอตรงนี้
ด้วยแววตาที่เหมือนเดิม
จะต้องเดินทางแสนไกลเท่าไหร่
จากวันนี้ จนพรุ่งนี้ หรือวันไหน
จะเป็นคนเดิมของเธอ

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls