Playing via Spotify Playing via YouTube
Skip to YouTube video

Loading player…

Scrobble from Spotify?

Connect your Spotify account to your Last.fm account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

Connect to Spotify

Dismiss

A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

คอยทางที่นางรอง - Lyrics

ใจผู้สาวอำเภอนางรอง
ถูกความหม่นหมอง
ครอบครองมานานแรมปี
ผู้บ่าวอุบลคนไกลอ้ายบ่ใยดี
ถนนหมายเลขสองสี่
บ่มีรถอ้ายผ่านมา
รอยความหลังยังฝังใจอยู่
ร้านข้าวขาหมู
ข้างทางเคยนั่งมองตา
เข้ากรุงทุกครั้ง
เคยค้างนางรองทุกครา
เกือบปีแล้วอ้ายบ่มา
นั่งกอดสัญญาเหงาใจ
เป็นจั่งได๋
หรืออ้ายมีใครครอบครอง
น้องเป็นนางรอง
เหมือนชื่ออำเภอหรืออ้าย
รสข้าวขาหมู
คงสู้หมูยอบ่ได้
ถูกสาวอุบลยึดใจ
หรืออ้ายจึงได้ใจดำ
วอนมนต์ขลังเส้นทางสองสี่
ดึงอ้ายคนดีหวนคืน
มาทวนความจำ
ผู้บ่าวอุบลคนไกลอ้ายอย่าใจดำ
ฮู้บ่สาวบุรีรัมย์
คอยทางอ้ายอยู่นางรอง
เป็นจั่งได๋
หรืออ้ายมีใครครอบครอง
น้องเป็นนางรอง
เหมือนชื่ออำเภอหรืออ้าย
รสข้าวขาหมู
คงสู้หมูยอบ่ได้
ถูกสาวอุบลยึดใจ
หรืออ้ายจึงได้ใจดำ
วอนมนต์ขลังเส้นทางสองสี่
ดึงอ้ายคนดี
หวนคืนมาทวนความจำ
ผู้บ่าวอุบลคนไกล
อ้ายอย่าใจดำ
ฮู้บ่สาวบุรีรัมย์
คอยทางอ้ายอยู่นางรอง
ฮู้บ่สาวบุรีรัมย์
คอยทางอ้ายอยู่นางรอง

Don't want to see ads? Subscribe now

API Calls