Esta discográfica no está vinculada a ningún grupo.