Bytomskie Centrum Kultury

Upload a photo for this venue

Bytom, Poland

No upcoming events (72 past events) Flag for review

Bytomskie Centrum Kultury (BCK) jest nowoczesnym, prężnie działającym ośrodkiem kulturalnym propagującym nowe trendy w kulturze i sztuce, oraz promującym niestandardowe środki kultywowania zjawisk artystycznych. Specyfika działalności BCK polega głównie na podejmowaniu działań przyjających rozwojowi i promowaniu twórczości artystycznej.

Główne kierunki działalności Bytomskiego Centrum Kultury

- upowszechnianie kultury (prezentacja i przygotowanie produkcji artystycznych z różnych dziedzin sztuki, upowszechnianie zjawisk nowatorskich w kulturze, prowadzenie działalności impresaryjnej służącej prezentacji mieszkańcom regionu interesujących i wartościowych zjawisk kultury współczesnej)
- edukacja kulturowa (realizacja programów edukacji kulturowej skierowanych do różnych grup wiekowych (warsztaty twórcze, wykłady, panele dyskusyjne, konkursy)
- promocja artystów i lokalnych środowisk twórczych - opiniowanie i wspieranie interesujących przedsięwzięć miejskich i regionalnych, zapewnienie pomocy merytorycznej, technicznej, organizacyjnej oraz współfinansowanie wybranych projektów)
- współpraca merytoryczna i organizacyjna (współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi z kraju i zza granicy polegająca na wymianie doświadczeń i współorganizacji projektów)

Contact Information

Address
Stefana Żeromskiego 27
41-902 Bytom
Poland
Show on Map
Phone
(032) 389 31 09, 389 31 10
Web
www.becek.pl

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up (it’s free).