• bristol

    did any one see that guy at the gig last night, he was in the balcony, think he may have had a joy division t-shirt on, what an idiot

Anonyma användare kan inte skriva inlägg. Vänligen logga in eller skapa ett konto för att göra inlägg i forumen.