Problem with Scrobbling

 
 • Problem with Scrobbling

  What is wrong with the following code.
  To view the code highlighted go here: http://pastesite.com/20751
  <?
  $sig = md5("api_key".$apikey."methodauth.getSessiontoken".$_GET['token'].$apisecret);
  $curlOb = curl_init();
  curl_setopt($curlOb, CURLOPT_URL,"http://ws.audioscrobbler.com/2.0/";);
  curl_setopt($curlOb, CURLOPT_post, 1);
  curl_setopt($curlOb, CURLOPT_postFIELDS, "method=track.scrobble&api_key=".$apikey."&artist=".$_GET['artist']."&track=".$_GET['track']."&api_sig=".$sig."&sk=".$_GET['token']);
  curl_exec ($curlOb);
  curl_close ($curlOb);
  ?>

Anonyma användare kan inte skriva inlägg. Vänligen logga in eller skapa ett konto för att göra inlägg i forumen.