Deleting a station on the iPhone

 
  • InkEye sa...
  • Användare
  • 28 jan 2009, 17:48

  Deleting a station on the iPhone

  How do I delete a station on my phone? It set me up with the wrong kind of music.

  Thanks for the help.

 • That's very easy. Just log out and log in again :)

  ǝɾǝɾǝɾ ɹǝɔɐɥ ǝnb ɹoɾǝɯ ɐpɐu sǝuǝıʇ ou ǝnbɹod sǝ 'oʇsǝ opuǝʎǝl sɐʇsǝ ıs
Anonyma användare kan inte skriva inlägg. Vänligen logga in eller skapa ett konto för att göra inlägg i forumen.