Manel-10 Milles Per Veure Una Bona Armadura (DiscMedi-Warner, 2011) ainda não tem nenhum post.