Katowice 2016

Associar-se Recomendar

114 membros| 4 mensagens

Líderes: Ninguém! (Quer se candidatar ao cargo de líder? Consulte nossa seção de ajuda aos grupos para saber o que você pode fazer.)
Política de associação: Aberta
Criado em: 30 Ago 2010
Descrição:
Katowice - Miasto Ogrodów

Decyzja o kandydowaniu do miana ESK 2016 to - najkrócej mówiąc - zmiana dotychczasowego biegu rzeczy w mieście. Nie po to, aby negować to, co było do tej pory, lecz po to, aby wprawić miasto, jego przestrzeń i mieszkańców w ruch. Miasto-kandydat do ESK nie zadowala się jedynie powielaniem dotychczasowych wzorów i sposobów działania; tego typu postawa sprawia, że przyszłość, kreowana wedle znanych przyzwyczajeń, nie kryje w sobie niczego nowego. Miasto-kandydat deklaruje, że gruntownie przemyślało swoją rzeczywistość, szanuje swoją tradycję, ale potrzebuje nowego obrazu siebie i nowego języka, jakim publicznie mówi o sobie. To właśnie ma stanowić azymut dla tego, co dzieje się w mieście. Miasto, które decyduje się na udział w programie ESK 2016 mówi: „jestem miastem w ruchu”.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia naszych działań w dążeniu do stania się Europejską Stolicą Kultury 2016 - Miastem Ogrodów.


>>Facebook

Principais artistas da semana

Este grupo não possui nenhuma tabela. As tabelas de grupo são calculadas semanalmente para grupos com mais de 2 membros.

Artistas relacionados