IV Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY no Filharmonia im. Henryka... ainda não tem nenhuma crítica.