Porównaj

Różnice między wersjami 1 oraz 2

Version 1, 22 VI 2008, 23:23 Version 2, 15 X 2008, 14:01
Line 1: Line 1:
-trener nagrywa swoje piosenki w sprzyjających ku temu okolicznościach.+Trener powstał w 1974 roku w Radomiu. Składał się w przeważającej części (ok 70%) z wody i w tym składzie dotrwał do dnia dzisiejszego. Do najbardziej znanych kawałków należy zaliczyć twarz trenera. Wykrzywianą przez różne grymasy (patrz zdjęcie) czy próby uśmiechu.
 +Trener to wspaniały zespół! Zespół cech wszelakich a także nieuniknionych reakcji emocjonalnych będących wypadkową cech wszelakich owych.

Sources 1, 22 VI 2008, 23:23 Sources 2, 15 X 2008, 14:01
Line 1: Line 1:
-od autora+ 

Bieżąca wersja (version 3, 15 X 2008, 14:01)

Trener powstał w 1974 roku w Radomiu. Składał się w przeważającej części (ok 70%) z wody i w tym składzie dotrwał do dnia dzisiejszego. Do najbardziej znanych kawałków należy zaliczyć twarz trenera. Wykrzywianą przez różne grymasy (patrz zdjęcie) czy próby uśmiechu. Trener to wspaniały zespół! Zespół cech wszelakich a także nieuniknionych reakcji będących wypadkową cech wszelakich owych.