Fans of Confucius Reading Yijing also listen to…

    Track     Duration Listeners
Zeng Chengwei - Meeting God In An Isolated House 7:04 289
Zeng Chengwei - Autumn River 8:12 350
Shuishan Yu - Guangling San 8:35 41
Shuishan Yu - Beating Cloth 7:02 42
Yang Baoyuan - Falling Trees 2:31 333
Guan Pinghu - Flowing Waters 7:31 403
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody - Three Variations 8:09 495
Lin Youren - Wild Geese Descending On The Sandbank 8:19 179
Guan Pinghu - Qu Yuan’s Lament 10:23 499
Yue Ying - Thrice Wearing Out the Hide 2:58 192
Su Qiaozheng - Wild Geese Descending on a Sandy Beach 5:54 120
Wu Jinglue - Leaves of Plane Trees Whirling in Autumn Winds 3:29 1,319
Lin Youren - flowing waters 11:11 194
Wu Man - Night Thoughts 5:40 216
Min Huifen - The Poem of Spring 5:32 53
Min Huifen - Leaving My Newly Married Bride 16:10 94
Yang Baoyuan - Wild Geese Descending On a Sandy Beach 7:30 416
Wu Jinglue - Thinking Of An Old Friend 6:55 994
Fu Xuezhai - Plum Blossom Melody - Three Variations 7:35 527
Pu Xuezhai - Enjoyable Night (Liang Xiao Yin) 2:13 419
Jiang Cairu - Yangguan Pass Melody - Three Variations 5:36 40
Yao Bingyan - A Feigned Drunkard (Jiu Kuang) 2:20 302
Hong Ting - The Fisherman's Song At Dusk 4:17 1,278
Fu Xuezhai - An Enjoyable Night 2:13 1,192
Fan Shange - Butterflies Lingering Over Flowers 3:26 129
Xiang Sihua - Lofty Mountains and Flowing Waters 5:25 180
Liu Tianyi - Night Rain on Plantain Leaves 5:57 179
Wei Zhongyue - The Evening Song of a Drunk Fisherman 3:39 233
Zhao Yuzhai - Nightingale and Oriole 3:22 267
Wei Zhongyue - Flowing Waters 5:42 187
Gong Yi - Wild Geese Descending On A Sandy Beach 7:39 448
Li Xiangting - Pure Autumn Moon 7:04 1,195
Le Ying - Dragons Roaring in the Boundless Sea 5:30 327
Xiang Sihua - The Lofty Mountain And Running Water 5:30 476
Le Ying - Getting Drunk Thrice in Yueyang 8:55 320
Zhan Chengqiu - Flowing Spring on the Rock 4:11 103
Jiang Li - Gong And Drum For Harvest 2:51 47
Gong Yi - The Creak of An Oar 6:49 51
Yao Bingyan - A Feigned Drunkard 2:19 646
Hong Ting - Ah-Do-Qing Ah-Si-Er 1:08 1,024
Cao Zheng - Fisherman’s Song at Dusk 3:16 1,337
Zha Fuxi - Autumn Reflections By the Dongting Lake (Dong Ting Qiu Si) 3:15 1,752
Wang Changyuan - A Vulture Fighting a Crane 3:23 277
Li Xiangting - Clouds Reflected On A Winding River 6:56 614
Jiang Li - Baoleng Tune 6:11 49
Liu Dehai - Laying An Ambush On All Sides (Shi Mian Mai Fu) 5:26 21
Li Bian - Celebrating the First Full Moon 3:22 2,226
Koto Ensemble Of The Ikuta School, Japan - Otone No Nagare Ni Sote (Sakamoto) 24:51 1,689
Satomi Saeki And Alcvin Takegawa Ramos - Aki No Koto No Ha 4:44 2,147
Satomi Saeki And Alcvin Takegawa Ramos - Fuyu Momiji 5:44 2,170
Lo Ka Ping - Teals Descensing On The Level Sand 4:49 549
Zhao Jiazhen - Xiang Yu The Conqueror Taking Off His Armor 10:08 68
Lo Ka Ping - Returning Home 4:09 507
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody - Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:09 893
Gao Zicheng - An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty 3:34 201
Zhan Chengqiu - Listening to the Mumuring of Spring Water 1:28 124
Liu Jingshao - The Song of the Woodcutter 9:16 140
Wu Wenguang - Yangguan Pass Melody - Three Variations (Yang Guan San Die) 5:34 74
Weishan Liu - Autumn Moon Over Serene Lake 5:14 368
Pu Xuezhai - Plum Blossom Melody -Three Variations 7:36 248
Zha Fuxi - Fishermens Song 16:19 1,395
Li Guangzu - Three Six 3:53 373
Wu Man - White Snow In A Sunny Spring 4:07 453
Anna Guo - Bow Dance 4:06 846
Zhao Jiazhen - High Moon 6:05 23
Lin Shicheng - Longing for Love 5:09 36
Yang Jing - Ancient Melody Of Yingzhou 9:16 70
Liu Guilian - Zhao Jun Going Across the Frontier Pass 5:30 35
Hao Desheng - Zhaojun Was Married to a King of Hun 4:11 14
He Shufeng - Dance of the Yi People 6:43 57
He Shufeng - Get to the Flower Fair 4:28 23
Zhao Yuzhai - Nightingale and Chaffinch 2:13 76
Liu Tianyi - A Night Tune By the Window 4:21 58
Liu Guilian - Three Six (San Liu) 6:37 33
Anna Guo - The Flickering of the Candle Flame 4:04 921
Yang Jing - Spring Silkworms 9:11 176
Yu Qiwei - The Phoenix Tower On The Yinhua Mountain (Yin Hua Shan Shang Feng Huang Tai) 4:12 42
Wang Guotong - Sanmen Gorge Rhapsody (San Men Xia Chang Xiang Qu) 8:29 25
Yu Qiwei - The Moon Over the West River 5:41 21
Liu Tianhua - Overture for Songs and Dances 3:07 44
Wang Guotong - Ballade of Northern Henan 9:12 34
Xu Jiangde - Willow In The Spring Breeze 3:09 32
Song Fei - A Sprig of Flowers (Yi Zhi Hua) 6:57 47
JIANG JianHua - A Folk Song of Shilidun Mound (Shilidun Shan Ge) 4:13 67
JIANG JianHua - A Reclusive Life 9:00 78
Xu Hong - Hanging Curtains Upside Down 2:31 120
Jia Peng Fang - Cherry Blossoms 5:15 735
Jia Peng Fang - Tomorrow 6:06 511
Wang Fandi - Lofty Mountains and Flowing Waters 2:31 104
Wang Fandi - Spring River and Flowers in the Moonlight 9:20 131
Xu Jiangde - Ode to Our Soldiers 4:05 36
Zhang Shao - Birds Singing In a Tranquil Valley 3:20 138
Yu Shaoze - Orchid (Pei Lan) 8:06 78
Cao Zheng - Horse Bells Ringing at Night 2:39 1,205
Jade Bridge - A Bird in Flight 1:26 879
Zhang Shao - Little Flower Drum 2:15 95
Zeng xiaogang - free download 2:23 448
Zhang Rui - A Eulogy of Depression 4:18 50
Li Bian - Celebrating The Lantern Festival 4:47 566
Hua Yanjun - Listening to the Soughing Wind in the Pine Forest 3:46 31