Fans of Ancient Tunes of the Chen and Sui Dynasties also listen to…

    Track     Duration Listeners
Wang Yong - Wang Zhaojun 13:14 2,797
Traditional music from China - A Tayal Folk Song 4:19 3,599
Min Huifen - Wishes of the Honghu Lake People 6:34 2,314
Hu Tianquan - Grassland Cavalrymen 3:45 3,050
Liu Changfu - The Happy Grassland 4:30 2,457
Li Bian - Celebrating the First Full Moon 3:22 2,236
Lu Chunling - Good Tidings 5:26 3,278
Zhou Yu - Shepherdess 3:03 1,769
China Broadcast National Orchestra - The Precious Island 9:14 1,156
Zhu Runfu - Reminiscence of Xiao 3:31 3,462
Wu Jinglue - The Grief of Mo Zi at the Dyeing of Silk 8:38 1,764
Yang Jing - Snow in the Bright Spring 3:32 1,738
Zha Fuxi - Autumn Reflections By The Dongting Lake 3:22 3,560
Weishan Liu - Polly's Journey 7:03 1,358
Yang Jing - Sounds From Chen and Sui Dynasties 8:22 2,417
Yu Xunfa - A Visit To Suzhou 4:59 1,586
Lily Yuan - There & Six 3:30 155
Vic Chou - Ai Zai Ai Ni 4:40 381
Lily Yuan - Sacred Purification/Hua Yan Jun 5:56 135
Anna Guo - Pearls Dropping onto the Jade Plate 3:18 1,653
Li Bian - Chen Xingyuan, an Enjoy For Peace 4:48 750
Weishan Liu - Song of the Returning Fishermen 4:51 100
Hong Ting - Autumn Moon Over Still Lake 4:11 1,060
Hong Ting - The Fisherman's Song At Dusk 4:17 1,374
Traditional Sound of Japan - Shomo No Takane 3:28 651
Zhou Dongchao - A Piece of Flower Loved by All 6:43 2,221
Traditional music from China - The Flower Of Hsin-Jang 5:26 2,668
Jiang Xiao-Qing - Leaves of Autumn 3:30 4,770
The Guo Brothers - Training Horses on the Mongolian Horseland 3:39 951
Wang Yong - A Song of Joy (Huan Le Ge) 5:21 1,704
Zhan Yongming - A Song of the South (Yong Nan) 9:04 37
Zhan Yongming - Plum Flowers 9:43 37
Wu Wenguang - Flowing Waters 4:21 2,116
Zhu Runfu - Jade Hibiscus 4:39 2,720
China Broadcast National Orchestra - The Black Bamboo Melody 3:49 48
Du Cong - Swallows (Yan Zi) 7:12 17
Du Cong - The Gorge in the Distance 6:08 2
Jian Guangyi - A New Song of Herdsmen 4:50 2,192
Jiangsu Art Troupe Folk Music Band - Plum Blossoms In the Moonlight 6:10 2,060
Jian Guangyi - The Mountain Village Welcomes Dear Ones 4:37 2,079
Li Xiangting - A Spiral Of Smoke At Twilight 3:29 1,938
Lu Chunling - Song of Jubilance 4:32 1,287
The Jing Ying Soloists - Love Song Of The Grassland 2:33 355
Li Xiangting - Calm Lake 6:51 1,734
Min Huifen - Bird-Call In The Mountain 3:00 12
The Jing Ying Soloists - The Flowing Stream 8:24 72
Zhang Weiliang - At the Dressing Table (Bang Zhuang Tai) 4:30 47
China Zhejiang Traditional Philhamonic Orchestra - The Moon Over "Guan" Mountain - Gu Qin 2:07 1,691
China Zhejiang Traditional Philhamonic Orchestra - Moonlight Flowers Over Spring River - Unison 11:25 740
Lei Qiang - The Flickering of the Candle Flame 4:13 4,867
Jiangsu Art Troupe Folk Music Band - Joyful South Yangtze 4:50 90
Lei Qiang - Picking Flowers 1:59 10,836
Wu Jinglue - The Sunny Spring 6:59 2,879
Wu Wenguang - Crow Croaking at Night 5:52 2,352
Zhou Yu - Lament In The River Mansion 9:39 1,228
Lin Shicheng - Xiang Yu the Conqueror Taking Off His Armor (Ba Wang Xie Jia) 8:00 22
Lin Shicheng - Playing Musical Instrument While Walking Along The Street (Xing Jie Si He) 5:18 11
Yu Xunfa - Moderato Decorated Six Beat 6:31 38
Twelve Girls Band - Silent Night 4:31 1,367
Liu Dehai - Qinglian's Yuefu Poems 6:17 553
The Guo Brothers - My Second Life 4:53 186
Hong Kong Chinese Orchestra - The Evening Bells of Nanping 4:42 233
Jia Peng Fang - Night of Beijing 4:09 3,279
Anna Guo - The Sorrow of Lady Zhaojun 5:39 978
Liu Fang - The Flower Festival 4:06 3,964
Liu Fang - Chao Shi Kong Ai Qing (Space Time Love) 5:08 8
Guan Pinghu - Qu Yuan s Lament (Li Sao) 10:22 37
Guan Pinghu - Eighteen Beats On The Hujia 19:41 106
Cao Zheng - To Mail A Letter By The Wild Goose 2:01 2,396
Yao Bingyan - A Drunken Man 2:19 1,655
Shan Xiurong - Ritual Songs For Yue: Chu Tune On Emperor Shun 2:48 150
Shan Xiurong - Shadows Of Apricot Blossoms 3:09 183
He Shufeng - Dragon Boat 4:22 43
Hu Tianquan - The Fluttering Red Fleg (Hong Qi Zhao Zhan) 4:34 119
Joy Yu Hoffman - A Day on the Mountain: Noon Dancing 3:18 113
Cui Junzhi - Longing for a Worldly Life 7:37 145
Cui Junzhi - Yangguan Pass Melody - Three Variations 5:28 135
Su Qiao - Jackdaws Playing in the Water 5:55 1,608
Tang Jianping - Raining in my Heart 6:11 13
Cao Dewei - Joyful Night 7:52 22
Zeng xiaogang - 山之舞 free download 1:21 1,510
He Shufeng - Flower Fair (Gan Hua Hui) 4:25 32
Su Qiao - Lady Green Willow 3:28 311
Liu Dehai - Waves Washing The Beach 4:05 13
Liu Mingyuan - Late At Night - Jinghu and The Band 4:13 1,934
Wu Man - Laying An Ambush On All Sides 9:23 83
Lang Lang - Spring Flowers in the Moonlit Night on the River (chun jiang hua yue ye) 7:28 262
Chinese Orchestra - Cui Hu Chun Xiao (Green Lake of Spring Break) 4:08 122
Wu Man - Niao ton Un 3:19 25
Shao Rong - eastward journey 4:16 1,014
Chinese Instrumental Ensemble - The Butterfly Lovers 13:53 61
Chinese Instrumental Ensemble - Flowers Over the Spring Moonlight River 9:51 59
Reiko Kimura - Higashi kara 13:44 1,394
Wang Hongyi - The Moon Over Mountains and Passes (Guan Shan Yue) 3:24 5
Wang Hongyi - Festival in Lhasa (Jie Ri Lasa) 5:18 5
Wang Fandi - On The Frontiers 6:02 13
Shao Rong - a song of lilies 4:30 1,179
Reiko Kimura - Midare 9:34 2,043
Fan Shange; Li Xiangting; Liu Dehai; Liu Mingyuan; Zhu Runfu - The Immortal of Stone Lake (Shi Hu Xian) 2:55 13
Fan Shange; Li Xiangting; Liu Dehai; Liu Mingyuan; Zhu Runfu - Ancient Lament (Gu Yuan) 2:57 10