Fans of Fishermans Song At Dusk also listen to…

    Track     Duration Listeners
Xiang Sihua - High Moon 7:32 126
Xiang Sihua - A Vulture Pounced On The Crane 3:28 45
Anna Guo - Bow Dance 4:06 898
Pu Xuezhai - Enjoyable Night (Liang Xiao Yin) 2:13 436
Su Qiaozheng - Wild Geese Descending on a Sandy Beach 5:54 136
Jiang Cairu - Spring River and Flowers in the Moonlight 8:52 285
Yao Bingyan - A Feigned Drunkard (Jiu Kuang) 2:20 312
Wu Jinglue - Thinking of an Old Friend (Yi Gu Ren) 7:58 161
Zeng Chengwei - Meeting God In An Isolated House 7:04 310
Zeng Chengwei - Peach Orchard 2:35 356
He Shufeng - White Snow on Green Pine Trees 4:35 38
Hong Ting - Moon Over Guan-Shan Mountain 2:37 723
Lin Shicheng - Playing Musical Instrument While Walking Along the Street 5:15 61
Lin Shicheng - The Vulture Fighting the Swan 9:13 47
Yu Qiwei - The Singing of Orioles In Willows Waves 5:46 42
Hong Ting - Song of the Flying Phoenix 1:16 1,018
Li Bian - Celebrating The Lantern Festival 4:47 566
Cao Zheng - Fisherman’s Song at Dusk 3:16 1,373
Liu Mingyuan - A Happy Year 4:14 57
Wu Jinglue - Autumn Scenery Beyond the Great Wall 6:57 167
Wang Yiqin - Farewell 2:12 295
Min Huifen - Tide Of Hanjiang River 4:24 85
Zhang Shao - Birds Singing In a Tranquil Valley 3:20 163
Anna Guo - The Flickering of the Candle Flame 4:04 977
Zhao Yuzhai - Nightingale and Oriole 3:22 282
Jiang Cairu - Song Of The Chuan River Boatman 6:35 40
Zhang Rui - A Moonlit Night 4:35 148
Wang Changyuan - A Vulture Fighting a Crane 3:23 309
Yang Baoyuan - Falling Trees 2:31 340
Gan Bolin - Song Of The Vagabond 6:42 1,130
Shuishan Yu - Evening Song of the Drunken Fishermen 4:26 63
Shuishan Yu - Without Ulterior Motives 5:02 77
Liu Dehai - A Song on the Frontier Fortress 7:16 57
Liu Dehai - Wild Geese Descending On a Sandy Beach 6:55 70
Zha Fuxi - Autumn Reflections By the Dongting Lake (Dong Ting Qiu Si) 3:15 1,769
Yue Ying - Thrice Wearing Out the Hide 2:58 204
Guan Pinghu - Secluded Orchid In Jieshi Tune 10:30 186
Guan Pinghu - Flowing Water 7:28 340
Zhan Chengqiu - Listening to the Mumuring of Spring Water 1:28 126
China Film Folk Orchestra - Gazing At The Dresser (Wang Zhuang Tai) 2:32 88
Shan Xiurong - Shadows of Apricot Blossoms (Xing Hua Tian Ying) 3:04 18
China Film Folk Orchestra - Heaven Worshipping Melody (Tian Zun Yun) 2:23 93
Weishan Liu - Dance of the Yi Tribe 7:39 135
Weishan Liu - Celebrating the Lantern Festival 4:51 41
Zeng xiaogang - 风阐 5:59 13
Yang Wei - The Moon Rides High 2:05 20
Zeng xiaogang - 唤歌 free download 2:45 54
Zhao Yuzhai - Celebrating a Year of Bumper Harvest 4:37 62
Yang Wei - At the Dressing Table 2:28 20
He Shufeng - Billows Washing Beach Sand 4:51 28
Zhao Jiazhen - A Sendoff Song With Three Refrains 7:49 12
Zhao Jiazhen - The Moon Is High in the Sky 6:06 11
Shen Cheng - Tune of Shanxi 6:09 3
Shen Cheng - Shandong Popular Tune 4:20 3
Liu Guilian - Zhao Jun Going Across the Frontier Pass 5:30 42
Professor Liang Tsai-Ping - Lyric of Ping's Garden 6:19 35
Tang Liangxing - Hua Mulan 17:10 54
Zhou Yaokun - A Tune of Shandong Province 5:28 18
Liu Guilian - Playing Musical Instrument While Walking Along the Street 5:16 146
Tang Liangxing - Eighteen Beats on the Hujia 9:25 37
Professor Liang Tsai-Ping - Lover's Reiteration 3:48 20
Zhou Dongchao - Love For The Loess 5:24 73
Zhou Dongchao - The Vast Open Land 4:59 55
Liu Tianyi - A Night Tune By the Window 4:21 62
Yang Jing - White Snow On Green Pine Trees 6:32 114
Yao Bingyan - Wine Frolic 2:19 103
Liu Mingyuan - A Paizi Tune of Shaanxi Opera (Qin Qiang Pai Zi Qu) 5:57 40
Pu Xuezhai - Chanting Incantation 7:11 80
Wu Man - Love Song 4:51 359
Yang Baoyuan - Wild Geese Descending On a Sandy Beach (Ping Sha Luo Yan) 7:31 124
Lin Youren - Dialogue Of Fisherman And Woodcutter 9:40 138
Yang Jing - Jackdaws Playing In the Water (Han Ya Xi Shui) 4:24 31
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody -Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:07 140
Lin Youren - improvisation for michael owen 5:47 182
Wu Man - The General’s Order 4:38 111
Zhou Yaokun - Riding The Wind And Waves 3:38 30
Fan Shange - Butterflies Lingering Over Flowers 3:26 137
Liu Tianyi - Night Rains Falling on the Banana Leaves Outside the Window 4:22 85
Yu Qiwei - The Phoenix Tower On The Yinhua Mountain (Yin Hua Shan Shang Feng Huang Tai) 4:12 42
Wang Yiqin - A Happy Mountain Village (Shan Cun Le) 4:50 388
Liu Tianhua - Overture for Songs and Dances 3:07 45
Wang Guotong - Moon Reflection In The Erquan Spring 6:25 27
Wang Guotong - Welcoming The Morning Sunlight 4:25 23
Xu Jiangde - Willow In The Spring Breeze 3:09 34
Chen Yaoxing - A Merry Song In The Waterside Village 5:23 37
Chang Jui - Freshet in Great River 3:30 73
Chang Jui - The Cold Spring Wind 6:48 71
JIANG JianHua - A Folk Song of Shilidun Mound (Shilidun Shan Ge) 4:13 69
JIANG JianHua - A Reclusive Life 9:00 82
Jiang Li - Gong And Drum For Harvest 2:51 48
Jiang Li - Baoleng Tune 6:11 49
Song Fei - A Sprig of Flowers (Yi Zhi Hua) 6:57 50
Min Huifen - Song By a Sick Man 7:08 81
Jia Peng Fang - Cherry Blossoms 5:15 851
Jia Peng Fang - Winter River 6:21 470
Wang Fandi - Lofty Mountains and Flowing Waters 2:31 110
Chen Yaoxing - Battle Steeds Galloping Ahead 3:13 50
Wang Fandi - Spring River and Flowers in the Moonlight 9:20 131
Xu Jiangde - Ode to Our Soldiers 4:05 37
Lin Ling - Flowing Spring On The Rock 5:59 58