De Vogelbescherming Nederland is een Nederlandse vereniging ter bescherming van vogels en hun leefgebied. De vereniging werd in 1899 opgericht als de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels (de naam werd in 1994 gemoderniseerd) en had in 2006 ongeveer 130.000 leden.

Aanleiding tot de oprichting was verontwaardiging over het gebruik van vogels en hun veren als versiering op dameshoeden, maar al snel breidde de vereniging haar werkterrein uit; het geven van voorlichting over vogels (met name de bestrijding van misvattingen over de schade die vogels zouden aanrichten) en bestrijding van de vogeljacht werden belangrijke doelstellingen. Ook het verkrijgen van wettelijke bescherming voor bedreigde vogelsoorten kwam op de agenda. Later in de 20e eeuw verschoof de aandacht deels naar de bescherming van het leefgebied van bedreigde vogelsoorten. De vereniging geeft een blad uit (Vogels, oorspronkelijk De Lepelaar) en heeft een winkel in Zeist, waar ook het verenigingsbureau is gevestigd. Sinds 1994 is de Vogelbescherming Nederland opgenomen in Birdlife International, een internationaal netwerk van vogelbeschermingsorganisaties.

Edited by Toon_1 on 24 Mar 2008, 18:48

All user-contributed text on this page is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License.
Text may also be available under the GNU Free Documentation License.

Factbox

Generated from facts marked up in the wiki.

No facts about this artist

You're viewing version 2. View older versions, or discuss this wiki.

You can also view a list of all recent wiki changes.