Biography

Selv om musikken ofte høres ut som om det er minst 20 stykker i sving, er Valverde egentlig bare én fyr. Han er fra Tynset og heter Eiliv Fossbakken.
Eiliv trakterer de fleste vanlige pop/rock-instrumentene, samt noen uvanlige, og har en forkjærlighet for ting som skrangler litt.
Det er ikke så lett å sjangerbestemme denne musikken, men skrangleakustisk progpop kan kanskje være en arbeidssjanger? Hva skal man vel med sjangere uansett? Hør selv!

Edited by mar10neeee on 28 Feb 2013, 20:17

All user-contributed text on this page is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License.
Text may also be available under the GNU Free Documentation License.

Factbox

Generated from facts marked up in the wiki.

No facts about this artist

You're viewing version 2. View older versions, or discuss this wiki.

You can also view a list of all recent wiki changes.