Xin trả nợ người (4:26)

Cover of Ru tình

From Ru tình

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Trịnh Vĩnh Trinh - Đóa hoa vô thường 10:57 39
Trịnh Vĩnh Trinh - Vườn Xưa 4:35 10
Hiền Thục - Thiên sứ bâng khuâng (Khúc dạo đầu) 2:09 5
Hiền Thục - Cuối cùng cho một tình yêu 4:16 16
Hồ Quỳnh Hương - Ngày hôm qua 4:40 13
Hồ Quỳnh Hương - Nỗi niềm 4:48 14

Listening Trend

67listeners all time
174scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 174
    scrobbles
  • 67
    listeners
Not many people have scrobbled Xin trả nợ người recently.
Learn more about scrobbling

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.