Xin trả nợ người (4:26)

Cover of Ru tình

From Ru tình

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Trịnh Vĩnh Trinh - Nốt nhạc từ tâm 4:27 124
Trịnh Vĩnh Trinh - Nhạc khúc cuộc đời 4:45 22
Trịnh Công Sơn - Bống Không Là Bống 3:15 43
Trịnh Công Sơn - Con Mắt Còn Lại 4:46 148
Bảo Thy - Khóc Thêm Lần Nữa 4:43 576
Tam Ca Áo Trắng - Mưa Ngâu 4:55 88

Listening Trend

68listeners all time
175scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 175
    scrobbles
  • 68
    listeners
Not many people have scrobbled Xin trả nợ người recently.
Learn more about scrobbling

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.