Như Một Lời Chia Tay (4:06)

Cover of Ru tình

From Ru tình

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Play with Spotify

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Trịnh Công Sơn - Con Mắt Còn Lại 4:46 148
Trịnh Công Sơn - Một cõi đi về 5:00 74
Trịnh Vĩnh Trinh - Môi hồng đào 4:46 299
Trịnh Vĩnh Trinh - Một thoáng mơ xa 5:45 24
Lệ Thu - Ướt Mi 6:57 42
Lệ Thu - Rồi như đá ngây ngô 4:42 28

Listening Trend

182listeners all time
510scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 510
    scrobbles
  • 182
    listeners
Not many people have scrobbled Như Một Lời Chia Tay recently.
Learn more about scrobbling

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.