Albums featuring Tenchi Muyo! Ryo-ohki's Theme (1)