Fans of Moon Reflection In Erquan (Er Quan Ying Yue) also listen to…

    Track     Duration Listeners
Jiang Cairu - Spring River and Flowers in the Moonlight 8:52 283
Zeng Xun - Marching On a Bright Road 3:19 145
Gan Bolin - Song Of The Vagabond 6:42 1,127
Xu Jiangde - Triratna Buddha 5:02 185
Zheng Bing - The Second Erho Concerto 24:19 33
Liu Mingyuan - Days of Emancipation (Fan Shen De Ri Zi) 15:23 26
Liu Mingyuan - Deep Night (Ye Shen Chen) 4:14 55
Wang Guotong - Moon Reflection In Erquan (Er Quan Ying Yue) 6:25 18
Wang Guotong - Sanmen Gorge Capriccio 8:30 12
Yu Qiwei - A Little Boy in the Woods 3:14 24
Yu Qiwei - The Moon Above the West River 5:45 18
Jia Peng Fang - Exotic Garden 4:14 417
Jia Peng Fang - Distant Thunder 5:47 510
Huang Jiang Qin - Time Is Flowing Like Water 3:38 213
Huang Jiang Qin - Don't Decorate Your Dreams 4:21 348
Zhu Changyao - The Shepherdess (Mu Yang Nv) 4:14 34
Zhu Changyao - Sunan Ditty (Sunan Xiao Qu) 2:01 29
Jun Chen - Horses Galloping 4:00 24
Yu Hong Mei - Bordsong echoing in a quiet valley 3:53 49
Yu Hong Mei - Moon reflected in the twin spring lake 7:27 45
Jun Chen - Twitter in the Desolate Mountain 3:43 16
Hua Yanjun - Billows Washing Beach Sand 3:53 49
Chen Yaoxing - The Battle-Horses Galloping 3:17 12
Jiang Cairu - Battle Steeds Galloping Ahead 8:25 19
Zheng Bing - The Fourth Erhu Concerto 15:20 400
Jiang Li - Happy Maid 3:16 516
Zhang Shao - Birds Singing In a Tranquil Valley (Kong Shan Niao Yu) 3:21 138
Teresa Wong - As the wind teases the moon 5:20 27
Min Huifen - Leaving One’s Newly Married Bride 16:19 173
Jiang Fengzhi - An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty 5:27 104
Wang Yiqin - Joyful Night (Liang Xiao) 3:29 745
Chen Yaoxing - Battle Steeds Galloping Ahead (Zhan Ma Ben Teng) 3:12 108
Zhang Rui - A Melody On One String 4:51 58
Min Huifen - Wishes Of The People Of Honghu Lake 6:37 404
Hua Yanjun - Moon Reflection In Erquan (Erhu) 6:49 93
Song Fei - A Sprig of Flowers 6:58 112
Zhang Rui - A Moonlit Night 4:35 148
Jiang Fengzhi - The Moon Over Mountains and Passes 2:31 88
Song Fei - Moon Reflection In The Er Quan 9:18 58
JIANG JianHua - A Folk Song of Shilidun Mound 4:14 67
Xu Jiangde - Ode To Our Soldiers (Jinzhumami Zan) 4:07 56
Chang Jui - For the Ox-Cart 4:36 91
Chang Jui - The Moon Reflected in Er-Quan 8:32 157
JIANG JianHua - Horse Race (Sai Ma) 1:37 71
Wang Yiqin - On The Eve of The Spring Festival 3:29 434
Zhang Shao - A Golden Fly 1:50 20
Sun Fengzhong - A Happy Song 3:26 53
Tang Liangde - On The Grassland 7:56 56
Lei Qiang - Moonlight Reflected On The Er-Quan Spring 5:50 3,952
Tang Liangde - On the Grassland (Cao Yuan Shang) 8:02 69
Xiao Baiyong - The River in Red 20:09 27
Jiang Li - Gong And Drum For Harvest 2:51 47
Liu Tianhua - Overture for Songs and Dances 3:07 45
Zhou Yu - Moon Reflection In Erquan 7:17 1,466
Lei Qiang - The Faraway Voice 2:22 2,613
The Jing Ying Soloists - Like Wave Against The Sand 4:36 413
Zhou Yu - White Hada 5:39 305
Teresa Wong - Towards the South of my dream 5:55 15
Chen Min - Saiun 5:20 22
Chen Min - THE ETERNAL VOW 3:14 34
Wenjin Liu - Ballad of Yubei 5:50 111
Liu Tianhua - Sereno Atardecer (Serene Twilight) 2:00 17
Traditional - Street Ensemble 5:55 7
Xiaogu Zhu - Parting of the Newly Wedded 16:05 18
Chen Jiebing - Listening To the Soughing Wind In the Pine Forest (Ting Song) 4:37 76
Lin Shicheng - The Water Lily 2:12 21
Lin Shicheng - A Vulture Fighting a Crane 9:14 41
Wu Jinglue - Thinking of an Old Friend (Yi Gu Ren) 7:58 157
Wu Jinglue - Clouds Over the Xiao and Xiang Rivers (Xiao Xiang Shui Yun) 8:02 46
Yang Jing - Xiang Yu The Conqueror Taking Off His Armor 9:33 71
Yang Jing - Ancient Music of the Sunny Spring 6:35 82
Yao Bingyan - A Feigned Drunkard (Jiu Kuang) 2:20 308
Chen Jiebing - Listening to the Soughing Wind In the Pine Forest 4:39 33
Wu Man - Old Joe Clark 2:47 193
Xiang Sihua - Fisherman’s Song at Dusk 3:09 219
Wu Man - The General’s Order 4:38 111
Zeng xiaogang - 唤歌 free download 2:45 54
Weishan Liu - Market Day 2:46 52
Weishan Liu - The Courtesan's Lament 4:53 44
Yao Bingyan - Wine Frolic 2:19 101
He Shufeng - Dragon Boat (Long Chuan) 4:19 57
Xiang Sihua - Lofty Mountains and Flowing Waters 5:25 188
Liu Guilian - Zhao Jun Going Across the Frontier Pass 5:30 39
Liu Guilian - Playing Musical Instrument While Walking Along the Street 5:16 146
Itzhak Perlman;Kodo;Tan Dun - Gone with Leaves 3:27 846
He Shufeng - The Jackdaws Playing with Water 3:31 36
Zeng xiaogang - 金色的秋天Sweden 4:02 38
Zhou Dongchao - Love For the Loess (Huang Tu Qing) 5:20 65
Zeng Chengwei - The Evening Song Of A Drunk Fisherman 3:51 96
Zhou Dongchao - Love For The Loess 5:24 73
Shen Zhenglu - Yangguan Pass Melody - Three Variations 5:59 15
Liu Tianyi - A Night Tune By the Window 4:21 61
Zeng Chengwei - Peach Orchard 2:35 347
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody -Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:07 811
Zhao Yuzhai - Nightingale and Chaffinch 2:13 77
Zhou Yaokun - A Tune of Shandong Province 5:28 18
Zhao Yuzhai - Celebrating a Year of Bumper Harvest 4:37 62
Gao Hong - Flying Dragon 6:27 29
Pericles Papapetropoulos - Mysterious Zeibekiko (Mistirio Zeibekiko) 6:00 31
Pericles Papapetropoulos - Prison's Zeibekiko (Zeibekiko Tis Filakis) 4:07 31