Fans of Moon Reflection In Erquan (Er Quan Ying Yue) also listen to…

    Track     Duration Listeners
Jiang Cairu - Spring River and Flowers in the Moonlight 8:52 264
Zeng Xun - Marching On a Bright Road 3:19 132
Gan Bolin - Song Of The Vagabond 6:42 1,112
Xu Jiangde - Triratna Buddha 5:02 178
Zheng Bing - The Second Erho Concerto 24:19 32
Liu Mingyuan - Deep Night (Ye Shen Chen) 4:14 52
Liu Mingyuan - Days of Emancipation (Fan Shen De Ri Zi) 15:23 26
Wang Guotong - Sanmen Gorge Capriccio 8:30 12
Wang Guotong - Moon Reflection In Erquan (Er Quan Ying Yue) 6:25 18
Yu Qiwei - The Moon Above the West River 5:45 18
Yu Qiwei - A Little Boy in the Woods 3:14 24
Jia Peng Fang - Exotic Garden 4:14 376
Jia Peng Fang - Distant Thunder 5:47 452
Huang Jiang Qin - Time Is Flowing Like Wate 3:38 236
Huang Jiang Qin - Don't Decorate Your Dreams 4:21 323
Zhu Changyao - The Shepherdess (Mu Yang Nv) 4:14 34
Zhu Changyao - Sunan Ditty (Sunan Xiao Qu) 2:01 28
Yu Hong Mei - Bordsong echoing in a quiet valley 3:53 41
Yu Hong Mei - Moon reflected in the twin spring lake 7:27 37
Jun Chen - Horses Galloping 4:00 24
Jun Chen - Wind in the Tai Lake 5:52 14
Hua Yanjun - Billows Washing Beach Sand 3:53 48
Chen Yaoxing - The Battle-Horses Galloping 3:17 11
Jiang Cairu - Battle Steeds Galloping Ahead 8:25 19
Zheng Bing - The Fourth Erhu Concerto 15:20 400
Jiang Li - Happy Maid 3:16 516
Zhang Shao - Birds Singing In a Tranquil Valley (Kong Shan Niao Yu) 3:21 128
Teresa Wong - As the wind teases the moon 5:20 26
Min Huifen - Leaving One’s Newly Married Bride 16:19 173
Jiang Fengzhi - An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty 5:27 102
Wang Yiqin - Joyful Night (Liang Xiao) 3:29 735
Chen Yaoxing - Battle Steeds Galloping Ahead (Zhan Ma Ben Teng) 3:12 107
Zhang Rui - A Melody On One String 4:51 56
Min Huifen - Wishes Of The People Of Honghu Lake 6:37 391
Hua Yanjun - Moon Reflection In Erquan (Erhu) 6:49 88
Song Fei - A Sprig of Flowers 6:58 98
Zhang Rui - A Moonlit Night 4:35 137
Jiang Fengzhi - The Moon Over Mountains and Passes 2:31 83
Song Fei - Moon Reflection In The Er Quan 9:18 58
JIANG JianHua - A Folk Song of Shilidun Mound 4:14 66
Xu Jiangde - Ode To Our Soldiers (Jinzhumami Zan) 4:07 55
Chang Jui - For the Ox-Cart 4:36 86
Chang Jui - The Moon Reflected in Er-Quan 8:32 154
JIANG JianHua - Horse Race (Sai Ma) 1:37 71
Wang Yiqin - On The Eve of The Spring Festival 3:29 434
Zhang Shao - A Golden Fly 1:50 20
Sun Fengzhong - A Happy Song 3:26 53
Tang Liangde - On The Grassland 7:56 56
Lei Qiang - Moonlight Reflected On The Er-Quan Spring 5:50 3,760
Tang Liangde - On the Grassland (Cao Yuan Shang) 8:02 69
Xiao Baiyong - The River in Red 20:09 26
Jiang Li - Gong And Drum For Harvest 2:51 42
Liu Tianhua - Overture for Songs and Dances 3:07 44
Zhou Yu - Moon Reflection In Erquan 7:17 1,454
Lei Qiang - The Faraway Voice 2:22 2,487
The Jing Ying Soloists - Like Wave Against The Sand 4:36 410
Zhou Yu - White Hada 5:39 301
Teresa Wong - Towards the South of my dream 5:55 14
Chen Min - Saiun 5:20 21
Chen Min - THE ETERNAL VOW 3:14 33
Wenjin Liu - Ballad of Yubei 5:50 111
Liu Tianhua - Sereno Atardecer (Serene Twilight) 2:00 17
Traditional - Street Ensemble 5:55 7
Xiaogu Zhu - Parting of the Newly Wedded 16:05 18
Chen Jiebing - Listening To the Soughing Wind In the Pine Forest (Ting Song) 4:37 71
Wu Jinglue - Thinking of an Old Friend (Yi Gu Ren) 7:58 135
Lin Shicheng - The Water Lily 2:12 21
Lin Shicheng - A Vulture Fighting a Crane 9:14 39
Wu Man - Old Joe Clark 2:47 176
Wu Jinglue - The Mei-Hua-San-Nong Tune 8:24 31
Wu Man - The General’s Order 4:38 110
Yang Jing - Ancient Melody Of Yingzhou 9:16 65
Xiang Sihua - Fisherman’s Song at Dusk 3:09 194
Yao Bingyan - A Feigned Drunkard (Jiu Kuang) 2:20 295
Chen Jiebing - When the Grapes Are Ripe (Pu Tao Shou Le) 4:57 36
Yang Jing - Jackdaws Playing In the Water 4:23 95
Xiang Sihua - Lofty Mountains and Flowing Waters 5:25 175
He Shufeng - Dance of the Yi People 6:43 55
He Shufeng - Dragon Boat (Long Chuan) 4:19 57
Weishan Liu - The Courtesan's Lament 4:53 40
Weishan Liu - The Magnificent Bronze Gorge 5:11 46
Yao Bingyan - Wine Frolic 2:19 98
Zeng xiaogang - 唤歌 free download 2:45 53
Liu Guilian - Playing Musical Instrument While Walking Along the Street 5:16 146
Liu Guilian - Zhao Jun Going Across the Frontier Pass 5:30 30
Itzhak Perlman;Kodo;Tan Dun - Gone with Leaves 3:27 840
Zeng Chengwei - Peach Orchard 2:35 318
Zhou Dongchao - Love For The Loess 5:24 72
Zhou Dongchao - Love For the Loess (Huang Tu Qing) 5:20 57
Shen Zhenglu - Yangguan Pass Melody - Three Variations 5:59 15
Zeng Chengwei - The Evening Song Of A Drunk Fisherman 3:51 96
Liu Tianyi - A Night Tune By the Window 4:21 58
Zeng xiaogang - 金色的秋天Sweden 4:02 38
Zhao Yuzhai - Nightingale and Chaffinch 2:13 75
Zhao Yuzhai - Celebrating a Year of Bumper Harvest 4:37 62
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody -Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:07 141
Zhou Yaokun - A Tune of Shandong Province 5:28 17
Gao Hong - Silk Road 9:43 14
Gao Hong - Flying Dragon 6:27 29
Zhou Yaokun - Riding The Wind And Waves 3:38 27