Bí Mật (3:26)

Cover of Vút Bay

From Vút Bay

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Everyone’s tags

More tags

Play with Spotify

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Mỹ Tâm - Khóc Một Mình 3:47 395
Mỹ Tâm - Em Chờ Anh 4:54 1,001
Hiền Thục - Hồn Quê 4:55 13
Hiền Thục - Đã từng như thế 5:36 13
Thủy Tiên - Chàng Trai Tháng 12 3:25 89
Đàm Vĩnh Hưng - Dạ Khúc Cho Tình Nhân 6:00 10

Listening Trend

515listeners all time
1,867scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 1,867
    scrobbles
  • 515
    listeners
Not many people have scrobbled Bí Mật recently.
Learn more about scrobbling

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.