A new version of Last.fm is available, to keep everything running smoothly, please reload the site.

Related Tags

Zespół LudwiK prawdopodobnie powstał na południu u schyłku 2007r. Poszczególni członkowie zespołu ujawniali się stopniowo. Kronikarze nie są zgodni co do szczegółów tych wydarzeń, a sam LudwiK nie potwierdza i nie zaprzecza żadnej z wersji.

Źródła najczęściej przedstawiają zatem członków załogi w następującym porządku alfabetycznym:

LUDWIK to: LUDWIK C – wokalizator LUDWIK D – gitarchipset LUDWIK M – basetla LUDWIK W – płytorysamplizacja LUDWIK P – garoforytm

Wymienione osoby nie pojawiły się z nikąd. Posiadały niezbędne instrumentarium i wielką pasję do jego użycia. I stało… read more

Top Tracks

Top Albums

Similar Artists

People Listening Now

API Calls