Similar Music

Fans of Three Six also listen to…

    Track     Duration Listeners
Xu Hong - Hanging Curtains Upside Down 2:31 118
Liu Guilian - Overture For Songs and Dances 4:48 838
Li Tingsong - A Moonlit Night In Xunyang 8:57 488
Wang Fandi - White Snow on Green Pine Trees 3:25 1,365
Li Guangzu - Laying An Ambush On All Sides 12:07 504
He Shufeng - Snow in the Bright Spring 3:02 206
Yang Wei - Dressing Up 2:31 1,391
Chen Hong - Hanging Curtains Upside Down 2:26 38
Wu Man - Night Thoughts 5:40 191
Cao Zheng - Fisherman’s Song at Dusk 3:16 1,320
The National Kabuki Company - Lion Dance from Echigo Country 19:44 874
Chen Hong - Working Hard (Hao Hao Gong Zuo) 4:31 3
Lin Shicheng - Lotus Flowers Above Water 2:13 31
Liu Dehai - The Young Heroic Sisters of the Mongolian Grassland (Cao Yuan Ying Xiong Xiao Jie… 18:08 559
Reiko Kimura - Ame no Uta 13:25 971
Traditional Sound of Japan - Oshirabe 2:01 2,796
Li Guangzu - Laying An Ambush On All Sides (Shi Mian Mai Fu) 12:08 335
Zeng xiaogang - 联想篇之荷花初开 free download 4:12 159
Jiang Xiao-Qing - COSMOS (from the album "BREATHING SPACE") 3:00 38
Le Ying - Dragons Roaring in the Boundless Sea 5:30 323
Jade Bridge - Ambushed from Ten Sides 7:50 106
Gao Hong - Gang Hua Hui (Pi Pa) 1:26 42
He Shufeng - Snow In the Bright Spring (Yang Chun Bai Xue) 3:01 522
Zhang Shao - Little Flower Drum 2:15 94
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody - Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:09 888
Lei Qiang - Amazing Red Sun 1:30 2,508
Wu Man - White Snow In A Sunny Spring 4:07 449
Gao Hong - Dance of the Yi Ladies (Pi Pa) 2:50 40
Le Ying - Getting Drunk Thrice in Yueyang 8:55 318
Yang Wei - The Lion Trundling a Ball of Silk Strips 1:45 31
Zhang Ziqian - A Flying Dragon 4:48 356
Yang Jing - Spring Silkworms 9:11 173
Lin Shicheng - Three Six (San Liu) 3:53 1,410
Yang Baoyuan - Wild Geese Descending On a Sandy Beach 7:30 412
Yu Qiwei - The Phoenix Tower On The Yinhua Mountain (Yin Hua Shan Shang Feng Huang Tai) 4:12 41
Lo Ka Ping - Returning Home 4:09 506
Hong Ting - Ah-Do-Qing Ah-Si-Er 1:08 921
Wu Jinglue - Barbarian Reed Pipes in Eighteen Sections 19:58 30
Wu Jinglue - The Mei-Hua-San-Nong Tune 8:24 30
Yang Jing - Ancient Melody Of Yingzhou 9:16 65
Zeng xiaogang - 唤歌 free download 2:45 53
Liu Guilian - Zhao Jun Going Across the Frontier Pass 5:30 30
Jade Bridge - Street Procession 6:15 40
Hao Desheng - Zhaojun Was Married to a King of Hun 4:11 11
Xiang Sihua - Lotus Flowers Above Water 4:16 28
Xiang Sihua - High Moon 7:32 82
Tang Liangxing - Eighteen Beats on the Hujia 9:25 36
Tang Liangxing - Leaving My Newly Married Bride 16:08 39
Zhao Jiazhen - The Moon Is High in the Sky 6:06 10
Zhao Jiazhen - The Moon Over Mountains and Passes (Guang Shan Yue) 6:40 9
Li Bian - Joyful Scenes at the Lantern Festival 4:43 647
Wang Fandi - The Jackdaw Playing With Water 3:26 1,232
Wang Guotong - Sanmen Gorge Rhapsody (San Men Xia Chang Xiang Qu) 8:29 22
Liu Tianhua - Overture for Songs and Dances 3:07 44
Wang Guotong - Happy To See the Billowing Wheat Fields (Xi Kan Mai Tian Qian Ceng Lang) 2:58 20
Yu Qiwei - An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty 6:20 26
Xu Jiangde - Willow In The Spring Breeze 3:09 30
JIANG JianHua - A Folk Song of Shilidun Mound (Shilidun Shan Ge) 4:13 66
JIANG JianHua - A Reclusive Life 9:00 74
Chen Yaoxing - Battle Steeds Galloping Ahead 3:13 49
Xu Jiangde - Ode to Our Soldiers 4:05 36
Zhang Shao - Birds Singing In a Tranquil Valley 3:20 126
Pu Xuezhai - Enjoyable Night (Liang Xiao Yin) 2:13 409
Jiang Cairu - Yangguan Pass Melody - Three Variations 5:36 39
Sun Yude - Chen Sui 8:41 289
Li Bian - Celebrating The Lantern Festival 4:47 565
Jiang Cairu - Fishermans Song at Dusk 4:53 30
Wang Yiqin - On The Eve of The Spring Festival 3:29 435
Hua Yanjun - Listening to the Soughing Wind in the Pine Forest 3:46 31
Liu Tianhua - Sereno Atardecer (Serene Twilight) 2:00 17
Lei Qiang - Butterfly Lovers 2:03 3,208
Zhou Dongchao - Attachment To The Yellow Land 5:07 1,213
The Jing Ying Soloists - Like Wave Against The Sand 4:36 410
Jiang Fengzhi - The Moon Over Mountains and Passes 2:31 83
Song Fei - A Sprig of Flowers 6:58 98
Zhang Rui - A Moonlit Night 4:35 135
Zheng Bing - The Moon Reflected In Er-Quan 8:55 62
Zheng Bing - The Third Erho Concerto 24:16 51
Wen Zhongle - White Snow on Green Pine Trees 4:28 26
Xu Hong - Rolled Up Curtain (Dao Chui Lian) 2:30 671
Liu Dehai - Billows Washing Beach Sand (Da Lang Tao Sha) 5:03 402
Hua Yanjun - Moon Reflection In Erquan (Erhu) 6:49 87
Wang Yiqin - Joyful Night (Liang Xiao) 3:29 736
Lo Ka Ping - Teals Descensing On The Level Sand 4:49 546
Guan Pinghu - Qu Yuan’s Lament 10:23 492
Liu Mingyuan - Late At Night - Jinghu and The Band 4:13 1,934
Liu Tianyi - Night Rains Falling on the Banana Leaves Outside the Window 4:22 81
Anna Guo - Bow Dance 4:06 818
Liu Changfu - New Herdsmen (Cao Yuan Xin Mu Min) 5:34 339
Pu Xuezhai - Enjoyable Night - An Opening Tune 2:14 114
Yang Baoyuan - Returning Home After Resignation 4:18 322
Lin Youren - evening song of the drunken fisherman 4:37 207
Lin Youren - three variations on the yang pass 5:42 172
Liu Tianyi - Night Rain on Plantain Leaves 5:57 169
Zeng Chengwei - Meeting God In An Isolated House 7:04 277
Zeng Chengwei - Orchid 7:58 330
Anna Guo - The Flickering of the Candle Flame 4:04 856
Shen Cheng - A Paizi Tune Of Shaanxi Opera (Qin Qiang Pai Zi Qu) 7:36 9
Yao Bingyan - Huaxu - An Opening Tune 2:13 848
Liu Changfu - A Moonlit Night (Yue Ye) 6:32 492