Biography

Krabaras (lot. Inonotus obliquus) yra solo projektas pradėtas įgivendinti Kaune, XXI a.pr. Nostalgijos, atmosferinės nuotaikos, jausmų pilna muzika atspindi šiuolaikines problemas, grožį, blogį, degradavimą visuomenėje, kasdieniniame žingsnyje, bei senas ir beveik užmirštas vertybes, meną, šedevrus.

Edited by Surdr on 16 Jan 2010, 17:16

All user-contributed text on this page is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License.
Text may also be available under the GNU Free Documentation License.

Factbox

Generated from facts marked up in the wiki.

No facts about this artist

You're viewing version 2. View older versions, or discuss this wiki.

You can also view a list of all recent wiki changes.